Prestymonium

Prestymonium (łac. praestimonium) – w prawie kanonicznym wieś, własność majątku wspólnego kapituły, oddawana w czasowy zarząd poszczególnym prałatom i kanonikom. Wsie takie w średniowieczu nosiły nazwę prestymonialnych.

BibliografiaEdytuj

  • Zachorowski Stanisław: Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich. Kraków: 1912. s. 204 nn.