Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – jeden z organów Naczelnego Sądu Administracyjnego, obok Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stanowisko edytuj

Prezes NSA jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne NSA.

Kompetencje Prezesa NSA szczegółowo reguluje ustawa Prawo o ustroju sądów administracyjnych[1]. Prezes NSA w szczególności stoi na czele tego Sądu, reprezentuje go na zewnątrz, kieruje jego pracami. Może wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sprawuje także zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych. W zakresie jego kompetencji znajduje się też tworzenie i znoszenie wydziałów w wojewódzkich sądach administracyjnych oraz określanie liczby sędziów i wiceprezesów tych sądów.

Spośród sędziów NSA (czynnych lub w stanie spoczynku) Prezes NSA wskazuje jednego członka Państwowej Komisji Wyborczej[2]. Do 2018 roku Prezes wskazywał 3 członków PKW.

Lista prezesów NSA edytuj

Z dniem 23 maja 2010 na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany prof. Roman Hauser[6]. Zrzekł się tego stanowiska 5 listopada 2015, w związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasowym prezesem został prof. Marek Zirk-Sadowski Wiceprezes NSA, Prezes Izby Finansowej[7].

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2492).
  2. Art. 157 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277)
  3. Powołanie Prezesa NSA. nsa.gov.pl. [dostęp 2022-02-10].
  4. Prezydent wręczył akty powołania na stanowiska kierownicze w NSA i SN. prezydent.pl. [dostęp 2022-02-10].
  5. Prezydent wręczy akty powołania na stanowiska kierownicze w nsa i sn. prezydent.pl. [dostęp 2022-02-10].
  6. Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. prezydent.pl. [dostęp 2010-05-26].
  7. W związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Roman Hauser zrzekł się stanowiska Prezesa NSA. NSA. [dostęp 2015-12-28].