Prezydenci Poznania

stanowisko

Prezydent Poznania wybierany jest przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Jest organem wykonawczym miasta Poznania jako jednostki samorządu terytorialnego.

Prezydent Miasta Poznania
Ilustracja
Herb Poznania
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1780

Pierwszy Prezydent

Ignacy Kunowski

Długość kadencji

5 lat

Obecny Prezydent

Jacek Jaśkowiak

Obecny od

8 grudnia 2014

Siedziba

plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań[1]

Zakres zadań

edytuj

Prezydent Miasta Poznania realizuje następujące zadania[2]:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta
 • reprezentowanie Miasta na zewnątrz
 • koordynowanie przygotowanie i realizacja wieloletnich planów i programów rozwoju Miasta
 • nadzorowanie prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
 • zapewnianie przygotowania projektów i realizację uchwał Rady Miasta Poznania
 • wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz uprawnień zwierzchnika w stosunku do powiatowych inspekcji i straży
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • organizowanie współpracy Miasta z zagranicą
 • prowadzenie polityki informacyjnej Miasta
 • zapewnienie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego

Do Prezydenta obowiązków należą:

 • nadzór nad organizacją pracy Urzędu i przestrzeganiem przepisów prawa
 • polityka osobowa
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz pozostałych pracowników Urzędu
 • ustalanie liczby etatów w wydziałach i delegaturach
 • ogólny nadzór nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi

Przysięga prezydencka

edytuj

Każdorazowo prezydent przed objęciem urzędu składa ślubowanie[3][4]. Ślubowanie odbywa się na uroczystej sesji Rady Miasta Poznania[3][4] (zazwyczaj w Sali Renesansowej poznańskiego ratusza).

Treść ślubowania[3][4]:

Obejmując urząd Prezydenta Miasta Poznania uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania:

Tak mi dopomóż Bóg.


Poczet prezydentów miasta Poznania

edytuj
Poczet prezydentów miasta Poznania
Imię i nazwisko Objął urząd Złożył urząd Uwagi
Prezydenci Poznania (17801793)

(Nowe władze w tym okresie wybierano zazwyczaj we wrześniu każdego roku.

Ignacy Kunowski 1780 1781 Wacław Natali – wiceprezydent
Ignacy Kunowski 1782 1784 Wacław Natali – wiceprezydent
Wacław Natali 1784 1785 Józef Lamparski – dyrektor policji
Józef Lamparski 1785 1786 Wacław Natali – dyrektor policji
Ignacy Kunowski 1786 1788 Wacław Natali – wiceprezydent (dwie kadencje)
Józef Lamparski 1788 1789 Wacław Natali – wiceprezydent
Antoni Dominik Kotecki 1789 1790 Wacław Natali – wiceprezydent
Józef Lamparski 1790 1791 Wacław Natali – wiceprezydent
Franciszek Jackowski 1791 1792
Wacław Natali 1792 1793 Dionizy Szperna – wiceprezydent
Antoni Dominik Kotecki 1793 ?
Prezydenci Poznania 17931806 (okres zaborów)
Wacław Natalis 1793 1795
von Lossow 1795 1796
Bredow 1796 1803
Flesche 1803 1806
Prezydenci Poznania 18061814 (Okres Wielkiego Księstwa Warszawskiego)
Antoni Dominik Kotecki od listopada 1806 1807
Felicjan Milewski 1807 Ludwik Tatzler – wiceprezydent
Bernard Rosse 1807 1813
Szymon Wroniecki 1813 1815 Batkowski – wiceprezydent
Burmistrzowie i prezydenci Poznania od 1815 do 1950
Hasforth 1815 1815 został mianowany przez Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej
Czarnowski 1815 1818
Brown 1818 1825
18251919 istniał urząd burmistrza Poznania
Jarogniew Drwęski 1918 1921 do 17 kwietnia 1919 nadburmistrz, a potem prezydent
Mikołaj Kiedacz 1921 1922 wiceprezydent, urząd objął po śmierci J. Drwęskiego
Cyryl Ratajski 1922 1934 przerwa w dniach 25 listopada 1924–15 czerwca 1925, gdy był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego
Erwin Więckowski 1934 1937 prezydent komisaryczny
Tadeusz Ruge 1937 1938 prezydent komisaryczny
Stanisław Celichowski marzec 1938 5 września 1939 niezatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych
Cyryl Ratajski 5 września 1939 14 września 1939 objął stanowisko po ewakuacji administracji i urzędów
19391945 istniał urząd burmistrza Poznania
Feliks Maciejewski 9 lutego 1945 16 lipca 1945 mianowany 9 lutego 1945, wybrany 12 kwietnia 1945
Stanisław Sroka 16 lipca 1945 1948
Leon Murzynowski 11 grudnia 1948 6 czerwca 1950
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu od 1950 do 1973
Stanisław Cozaś 9 grudnia 1973[5] 7 czerwca 1975
Władysław Śleboda 7 czerwca 1975[6] 23 lutego 1981
Stanisław Piotrowicz 23 lutego 1981 1 czerwca 1982
Andrzej Wituski 1 czerwca 1982 6 czerwca 1990 dwie kadencje
wiceprezydenci (zastępcy) 1984–1988:
Zbigniew Habel, Łucjan Majewski, Bogdan Zastawny, Mirosław Kopiński

wiceprezydenci (zastępcy) 1988–1990:
Łucjan Majewski, Bogdan Pucek,
Mirosław Kopiński
Wojciech Szczęsny Kaczmarek 6 czerwca 1990 14 grudnia 1998 dwie kadencje[7][8]
wiceprezydenci (zastępcy)[9]:
Ryszard Grobelny 14 grudnia 1998 8 grudnia 2014 cztery kadencje[10][11][12][13]
wiceprezydenci (zastępcy) od 2006 (dwie kadencje)[15]:
Tomasz Kayser, Maciej Frankiewicz (do 16 czerwca 2009), Mirosław Kruszyński, Jerzy Stępień, Sławomir Hinc (od 16 czerwca 2009, do 19 stycznia 2012), Dariusz Jaworski od 19 stycznia 2012
Jacek Jaśkowiak 8 grudnia 2014[16] obecnie urzęduje dwie kadencje
wiceprezydenci (zastępcy) 2014–2018:
Mariusz Wiśniewski, Maciej Wudarski[17], Jakub Jędrzejewski (do 30.04.2015), Agnieszka Pachciarz (od 09.02-11.08.2015[18]), Arkadiusz Stasica (od 06.05.2015-31.07.2016), Jędrzej Solarski (od 20.08.2015), Tomasz Lewandowski (od 1.08.2016)

wiceprezydenci (zastępcy) od 2018:
Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Katarzyna Kierzek-Koperska, Bartosz Guss

Przypisy

edytuj
 1. Strona główna [online], bip.poznan.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 2. Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny [online], bip.poznan.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 3. a b c d e Sesja Rady Miasta Poznania numer: II, 2010-12-14 10:00 [online], bip.poznan.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 4. a b c d e Sesja Rady Miasta Poznania numer: III, 2006-12-05 15:00 [online], bip.poznan.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 5. Wiesiołowski Jacek: Władze miasta Poznania. T. 2, 1793–2003, wykaz członków władz miasta 1253–2003. Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2004, s. 120. ISBN 83-89525-85-2.
 6. Wiesiołowski Jacek: Władze miasta Poznania. T. 2, 1793–2003, wykaz członków władz miasta 1253–2003. Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2004, s. 124. ISBN 83-89525-85-2.
 7. Uchwała Nr II/9/90 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Poznania
 8. Uchwała Nr 16/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Poznania
 9. Przemiany elit lokalnych w Poznaniu w procesie transformacji ustrojowej: marketingpolityczny.pl. [dostęp 2012-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-12)].
 10. Uchwała Nr IV/26/III/98 Rady Miasta Poznania z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Poznania
 11. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 11 listopada 2002 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2002 r. Nr 140, poz. 3848 s. 15239)
 12. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2006 r. ws. podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 196, poz. 4652, s. 20623)
 13. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 252, poz. 4664)
 14. bip.poznan.pl – Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy – kadencja 2006–2010
 15. bip.poznan.pl – Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy – kadencja 2010–2014
 16. Przekazanie władzy: „Ryszard Grobelny ma dużą klasę”. epoznan.pl, 2014-12-08. [dostęp 2014-12-08]. (pol.).
 17. Znamy nazwiska trzech wiceprezydentów Poznania. epoznan.pl, 2014-12-08. [dostęp 2014-12-08]. (pol.).
 18. Agnieszka Pachciarz zrezygnowała. radiomerkury.pl. [dostęp 2015-08-12].

Bibliografia

edytuj
 • Władze miasta Poznania t. I–II, Wydawnictwo miejskie Poznań 2003.
 • http://bip.poznan.pl
 • Stadtkreis Posen (niem.) – burmistrzowie i nadburmistrzowie Poznania w XIX/XX wieku
 • Wiesiołowski Jacek: Władze miasta Poznania. T. 2, 1793 – 2003, wykaz członków władz miasta 1253–2003. Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2004. ISBN 83-89525-85-2.