Prezydenci Szczecina

lista w projekcie Wikimedia

Prezydenci Szczecina (włodarze Szczecina) – burmistrzowie, zarządcy komisaryczni, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, prezydenci Szczecina na przestrzeni lat.

Obecny Herb Szczecina
Główny artykuł: Szczecin.

Historia edytuj

Osobny artykuł: Historia Szczecina.

Od nadania praw miejskich Szczecinowi w 1243, władzę w mieście sprawował sołtys. W 1319 urząd sołtysa przekształcono w urząd wójta. W 1345 urząd wójta zastąpiono urzędem burmistrza, wybieranego dożywotnio przez radę miejską. Początkowo było dwóch burmistrzów, od XV w. wybierano ich trzech.

Od 1723 Rada Miejska wybierała nadburmistrza i dwóch burmistrzów pomocniczych. Po reformie w 1808 wybierano burmistrza i nadburmistrza. W 1934 urząd burmistrza został zniesiony, zaś cała władza przeszła w ręce mianowanego na 14 lat nadburmistrza.

Po przyłączeniu miasta do Polski wprowadzono urząd prezydenta miasta. W latach 1950-1973 władzę w mieście sprawowała Miejska Rada Narodowa. W 1973 przywrócono urząd prezydenta miasta.

Sołtysi Szczecina edytuj

Wójtowie Szczecina edytuj

Burmistrzowie Szczecina edytuj

Nadburmistrzowie Szczecina edytuj

Wojskowy komendant miasta edytuj

Prezydent Szczecina edytuj

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej edytuj

Prezydenci Szczecina edytuj

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. a b c d e f Spotyka się też zapisy Barvot, Barfoot i Barfus; forma łacińska Nudipes; po polsku „Bosonogi”. Źródło: Encyklopedia Szczecina. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2015, s. 48. ISBN 978-83-942725-0-0.

Przypisy edytuj

 1. Paul Friedeborn, Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku]. Tłumaczenie: Małgorzata Cieśluk, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Rafał Simiński; opracowanie naukowe: Małgorzata Cieśluk, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Edward Rymar, Rafał Simiński; Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2022, ISBN 978-83-60816-79-0; t.1, s.110, przypis #437
 2. Paul Friedeborn, Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku]. Tłumaczenie: Rafał Simiński, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Małgorzata Cieśluk; opracowanie naukowe: Edward Rymar, Jerzy Grzelak, Paweł Gut, Rafał Simiński, Agnieszka Gut, Małgorzata Cieśluk; Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2022, ISBN 978-83-60816-80-6; t.2, s.198
 3. Uchwała Nr II/6/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z 18 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 4. Uchwała Nr XIII/102/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z 11 kwietnia 1991 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Szczecina
 5. Uchwała Nr XIII/106/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z 11 kwietnia 1991 r. w sprawie pełnienia obowiązków Prezydenta Miasta Szczecina
 6. Uchwała Nr I/2/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z 5 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 7. Uchwała Nr I/W/3/98 Rady Miasta Szczecina z 18 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 8. Uchwała Nr XX/596/2000 Rady Miasta Szczecina z 24 stycznia 2000 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 9. Uchwała Nr XL/853/01 Rady Miasta Szczecina z 29 maja 2001 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 10. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 listopada 2002 r. ws. podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 81, poz. 1653, s. 9437)
 11. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 115, poz. 2229, s. 16810)
 12. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 130, poz. 2621)