Prezydenci Szczecina

lista w projekcie Wikimedia

Prezydenci Szczecina (włodarze Szczecina) – burmistrzowie, zarządcy komisaryczni, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, prezydenci Szczecina na przestrzeni lat.

Główny artykuł: Szczecin.

HistoriaEdytuj

Osobny artykuł: Historia Szczecina.

Od nadania praw miejskich Szczecinowi w 1243, władzę w mieście sprawował sołtys. W 1319 urząd sołtysa przekształcono w urząd wójta. W 1345 urząd wójta zastąpiono urzędem burmistrza, wybieranego dożywotnio przez radę miejską. Początkowo było dwóch burmistrzów, od XV w. wybierano ich trzech.

Od 1723 Rada Miejska wybierała nadburmistrza i dwóch burmistrzów pomocniczych. Po reformie w 1808 wybierano burmistrza i nadburmistrza. W 1934 urząd burmistrza został zniesiony, zaś cała władza przeszła w ręce mianowanego na 14 lat nadburmistrza.

Po przyłączeniu miasta do Polski wprowadzono urząd prezydenta miasta. W latach 1950-1973 władzę w mieście sprawowała Miejska Rada Narodowa. W 1973 przywrócono urząd prezydenta miasta.

Sołtysi SzczecinaEdytuj

Wójtowie SzczecinaEdytuj

Burmistrzowie SzczecinaEdytuj

Nadburmistrzowie SzczecinaEdytuj

Wojskowy komendant miastaEdytuj

Prezydent SzczecinaEdytuj

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady NarodowejEdytuj

Prezydenci SzczecinaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. a b c d e f Spotyka się też zapisy Barvot, Barfoot i Barfus; forma łacińska Nudipes; po polsku „Bosonogi”. Źródło: Encyklopedia Szczecina. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2015, s. 48. ISBN 978-83-942725-0-0.

PrzypisyEdytuj

 1. Paul Friedeborn, Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku]. Tłumaczenie: Małgorzata Cieśluk, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Rafał Simiński; opracowanie naukowe: Małgorzata Cieśluk, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Edward Rymar, Rafał Simiński; Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2022, ISBN 978-83-60816-79-0; t.1, s.110, przypis #437
 2. Paul Friedeborn, Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku]. Tłumaczenie: Rafał Simiński, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Małgorzata Cieśluk; opracowanie naukowe: Edward Rymar, Jerzy Grzelak, Paweł Gut, Rafał Simiński, Agnieszka Gut, Małgorzata Cieśluk; Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2022, ISBN 978-83-60816-80-6; t.2, s.198
 3. Uchwała Nr II/6/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z 18 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 4. Uchwała Nr XIII/102/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z 11 kwietnia 1991 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Szczecina
 5. Uchwała Nr XIII/106/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z 11 kwietnia 1991 r. w sprawie pełnienia obowiązków Prezydenta Miasta Szczecina
 6. Uchwała Nr I/2/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z 5 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 7. Uchwała Nr I/W/3/98 Rady Miasta Szczecina z 18 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 8. Uchwała Nr XX/596/2000 Rady Miasta Szczecina z 24 stycznia 2000 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 9. Uchwała Nr XL/853/01 Rady Miasta Szczecina z 29 maja 2001 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
 10. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 listopada 2002 r. ws. podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 81, poz. 1653, s. 9437)
 11. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 115, poz. 2229, s. 16810)
 12. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 130, poz. 2621)