Prezydent Węgier

stanowisko głowy państwa na Węgrzech

Prezydent Węgier (węg. Magyarország köztársasági elnöke, államelnök, lub államfő) – głowa państwa Węgier.

Prezydent Węgier
Magyarország köztársasági elnöke
Ilustracja
Sztandar Prezydenta Węgier
Obecny
Obecny Prezydent Węgier
Tamás Sulyok – prezydent od marca 2024 roku
Stanowisko
Państwo

 Węgry

Data utworzenia

23 października 1989
w obecnej formie w 2011 roku

Pierwszy

Mátyás Szűrös

Długość kadencji

5 lat
maksymalnie 1 reelekcja

Obecny

Tamás Sulyok

Obecny od

5 marca 2024

Siedziba

Pałac Sándora, Budapeszt

Strona internetowa

Urząd prezydenta jest w większości ceremonialny, jednak może on zawetować ustawę lub odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór oraz obowiązki są ustalone na podstawie Artykułu 11 Konstytucji Węgier z 2011 roku.

Obecnym prezydentem jest Tamás Sulyok, który objął to stanowisko 5 marca 2024, po rezygnacji ze stanowiska przez Katalin Novák[1][2].

Wybory

edytuj

Zgodnie z Konstytucją Węgier z 2011 roku prezydent jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Kadencja prezydenta trwa 5 lat, można ją powtórzyć jednokrotnie[3].

Kandydaci

edytuj

Kandydatem w wyborach na prezydenta może być każdy obywatel Węgier(inne języki), który przed dniem wyborów ukończy 35 lat[3].

Głosowanie

edytuj

Wybory na prezydenta zarządza przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. Zgodnie z Konstytucją wybory prezydenckie muszą odbyć się w dzień przypadający między 30. a 60. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta lub w ciągu 30 dni od opróżnienia urzędu[4][5].

Kandydat musi być zgłoszony do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego na piśmie z poparciem co najmniej 20% członków Zgromadzenia Narodowego[6]. Jeden członek Zgromadzenia może poprzeć tylko jednego kandydata[6]. Oznacza to, że o urząd może ubiegać się maksymalnie 4 kandydatów.

Tajne głosowanie musi zostać zakończone maksymalnie w ciągu 2 od zamknięcia zgłoszeń kandydatów[7]. Kandydat zostaje wybrany na stanowisko w pierwszej turze, jeżeli uzyska więcej niż 2/3 głosów wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego (133 głosy)[7].

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymagającej liczby głosów w pierwszej turze, odbywa się druga tura, w której udział bierze 2 kandydatów z największą liczbą głosów. Kandydat zostaje wybrany na stanowisko w drugiej turze, jeżeli uzyska więcej głosów od swojego kontrkandydata. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie 100 głosów, ogłaszane są nowe wybory[8].

Przysięga

edytuj

Zgodnie z Konstytucją prezydent musi złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Przysięga w oryginale brzmi następująco:

Én, [imię] fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; [obejmowane stanowisko] tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. [Dodatkowo może dokończyć przysięgę słowami] „Isten engem úgy segéljen!”

Kompetencje i prerogatywy

edytuj

Zgodnie z Konstytucją Węgier prezydent:

 • wyraża jedność narodu;
 • nadzoruje demokratyczne funkcjonowanie instytucji państwowych;
 • jest naczelnym dowódca Węgierskich Sił Obronnych(inne języki);
 • reprezentuje Węgry poza granicami kraju
 • może uczestniczyć w posiedzeniach Zgromadzenia Narodowego z prawem głosu;
 • posiada inicjatywę ustawodawczą;
 • może inicjować referenda ogólnokrajowe;
 • określa datę wyborów do Zgromadzenia Narodowego;
 • uczestniczy w posiedzeniach rządu dotyczących wprowadzenia stan wojennego i stanu wyjątkowego;
 • zwołuje Zgromadzenie Narodowe po wyborach;
 • w określonych przypadkach może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe;
 • może skierować uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Wspólnie z rządem podejmuje również decyzje o przyznaniu prawa łaski, organizacji terytorium kraju oraz o przyznaniu i odebraniu obywatelstwa Węgier(inne języki).

Sukcesja

edytuj

Usunięcie ze stanowiska

edytuj

Zgodnie z artykułem 12 (3) Konstytucji kadencja prezydenta kończy się:

 • w przypadku niezdolności do pracy, która uniemożliwia wykonywanie obowiązków przez okres dłuższy niż 90 dni;
 • w momencie utraty możliwości bycia wybranym na stanowisko;
 • w momencie odwołania ze stanowiska
 • 5 lat po rozpoczęciu kadencji;
 • w momencie rezygnacji
 • w momencie śmierci;

Zgodnie z artykułem 12 (4) Konstytucji Zgromadzenie Narodowe podejmuje decyzję większością 2/3 głosów o odwołaniu prezydenta ze stanowiska z jednego z powyższych powodów.

Tymczasowa absencja

edytuj

Zgodnie z artykułem 14 (1) jeżeli prezydent jest czasowo niezdolny do wykonywania swoich funkcji i obowiązków, są one wykonywane przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego (który nie może ich przekazać swoim zastępcom i który zostaje zastąpiony w swoich dotychczasowych obowiązkach przez jednego z wiceprzewodniczących Zgromadzenia Narodowego) do końca niezdolności prezydenta.

Zgodnie z artykułem 14 (2) o tymczasowej niezdolności prezydenta do wykonywania swoich funkcji i obowiązków decyduje Zgromadzenie Narodowe na wniosek prezydenta, Rady Ministrów lub członka Zgromadzenia.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Węgry. Nowy prezydent podpisał ratyfikację przyjęcia Szwecji do NATO [online], TVN24, 5 marca 2024 [dostęp 2024-03-05] (pol.).
 2. Wojciech Rodak, Szwecja w NATO. Jest ostatnia ratyfikacja [online], wiadomosci.wp.pl, 5 marca 2024 [dostęp 2024-03-05] (pol.).
 3. a b The Hungarian State - The President of the Republic [online], www.kormany.hu [dostęp 2020-05-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-07].
 4. Np. w wyniku śmierci, rezygnacji bądź odwołania.
 5. Artykuł 11 (1) Konstytucji Węgier.
 6. a b Artykuł 11 (2) Konstytucji Węgier.
 7. a b Artykuł 11 (3) Konstytucji Węgier.
 8. Artykuł 11 (4) Konstytucji Węgier.