Prezydent Wrocławia

Prezydent Wrocławia – organ wykonawczy Miasta Wrocławia.

Prezydent Miasta Wrocławia
Ilustracja
Herb Wrocławia
Obecny prezydent
Obecny Prezydent Miasta Wrocławia
Obecny prezydent – Jacek Sutryk
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1945

Pierwszy prezydent

Bolesław Drobner

Obecny prezydent

Jacek Sutryk

Obecny od

2018

Siedziba

Nowy Ratusz we Wrocławiu

Strona internetowa
Nowy Ratusz we Wrocławiu, siedziba Prezydenta Wrocławia

Przed II wojną światową nie było urzędu prezydenta miasta, istniał natomiast urząd nadburmistrza.

Bezpośrednio po II wojnie światowej, aż do reformy organów władzy w Polsce w 1950, na urząd ten wyznaczały swoich przedstawicieli bezpośrednio władze centralne. Pierwszym prezydentem był Bolesław Drobner[1], po nim Aleksander Wachniewski, a następnie Bronisław Kupczyński[2].

Po reformie w czerwcu 1950 rolę prezydentów miast przejęli przewodniczący Miejskich Rad Narodowych, ten stan rzeczy obowiązywał do grudnia 1973. W czerwcu 1975 połączono Miejską Radę Narodową z Wojewódzką Radą Narodową, a funkcję prezydenta Wrocławia pełnił (do czerwca 1984, kiedy funkcje te ponownie rozdzielono) wojewoda wrocławski.

Począwszy od 4 czerwca 1990 prezydenta Wrocławia wybierała Rada Miasta bezwzględną większością głosów ustawowego swego składu, pochodzącego z bezpośrednich wyborów samorządowych. Pierwszym wybranym w ten sposób prezydentem Wrocławia został Bogdan Zdrojewski (pełnił ten urząd 11 lat, do maja 2001); po nim przez półtora roku prezydentem był Stanisław Huskowski. Od 2002 r. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) wybierani są przez wyborców w wyborach bezpośrednich. Przez cztery kadencje urząd ten piastował (po wygranych wyborach w 2002, 2006, 2010 i 2014) Rafał Dutkiewicz, a od 2018 r. – Jacek Sutryk[3].

Przedmiot działalności edytuj

Prezydentowi bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 • Wydział Prawny;
 • Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji;
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Departament Infrastruktury i Transportu;
 • Departament Spraw Społecznych;
 • Departament Prezydenta, w skład którego wchodzą:
  • Wydział Komunikacji Społecznej
  • Biuro Prezydenta
  • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
  • Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
  • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • Biuro Współpracy z Zagranicą
  • Biuro Promocji Miasta i Turystyki
  • Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
  • Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami
  • Zespół Audytu Wewnętrznego

Prezydent nadzoruje Straż Miejską Wrocławia.

Prezydent Wrocławia urzęduje w Nowym Ratuszu w Rynku (adres: Sukiennice 9).

Lista prezydentów edytuj

lp. Imię i nazwisko Kadencja Przynależność partyjna lub partia popierająca
1 Stanisław Apoznański 1984–1985 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
2 Stefan Skąpski 1986–1990
3 Bogdan Zdrojewski 1990–2001 Platforma Obywatelska
4 Stanisław Huskowski 2001–2002
5 Rafał Dutkiewicz 2002–2018
6 Jacek Sutryk od 2018 bezpartyjny

Lista nadburmistrzów, prezydentów i przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej znajduje się w artykule zarządcy Wrocławia.

Przypisy edytuj

 1. Bolesław Drobner, pierwszy po wojnie prezydent Wrocławia, rządził tylko 36 dni, plus.gazetawroclawska.pl, 7 sierpnia 2020 [dostęp 2020-09-07] (pol.).
 2. Hanna Wieczorek, Od Drobnera do Dutkiewicza, czyli poczet prezydentów Wrocławia, Gazeta Wrocławska, 19 listopada 2010 [dostęp 2020-09-07] (pol.).
 3. Życiorys | Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, www.wroclaw.pl [dostęp 2020-09-07] (pol.).