Prezydium Bośni i Hercegowiny

Trzyosobowa zwierzchnia instytucja kolegialna Bośni i Hercegowiny

Prezydium Bośni i Hercegowinykolegialny organ będący głową państwa Bośni i Hercegowiny.

Bośnia i Hercegowina
Godło Bośni i Hercegowiny
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Bośni i Hercegowiny

Wikiprojekt Polityka

Historia edytuj

Historia Prezydium Bośni i Hercegowiny rozpoczyna się w 1974 roku, gdy na mocy konstytucji ówczesnej Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny, utworzono nową instytucję kolegialną stojącą na czele tej republiki związkowej Jugosławii. Powstały organ składał się początkowo z 9 członków. W grudniu w 1990 roku zmniejszono go do 7 członków, po dwóch: Boszniaków, Serbów i Chorwatów oraz jednego przedstawiciela innych narodów. Obecny kształt Prezydencji został nadany na mocy podpisanego w Paryżu dnia 14 grudnia 1995 układu z Dayton.

Struktura edytuj

Prezydium składa się zgodnie z art. 5 konstytucji, z trzech członków, będących przedstawicielami trzech grup narodowościowych państwa:

Pierwszych członków Prezydium wybrano na 2 lata, obecnie ich kadencja trwa 4 lata. Dopuszczalna jest jedna reelekcja poszczególnych osób.

Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie przewodniczącego, który wypełnia obowiązki protokolarne. Jego kadencja wynosi 8 miesięcy.

Zadania i kompetencje edytuj

Prezydium jest odpowiedzialne m.in. za:

 • prowadzenie polityki zagranicznej państwa,
 • przyjmowanie i wysyłanie dyplomatów (spośród których nie więcej jak 2/3 może pochodzić z terytorium Federacji),
 • reprezentowanie Bośni i Hercegowiny na arenie międzynarodowej,
 • prowadzenie rokowań, negocjacji i za zgodą Zgromadzenia Parlamentarnego, ratyfikowanie umów międzynarodowych,
 • wykonywanie decyzji parlamentu,
 • proponowanie, na mocy propozycji Rady Ministrów, rocznego budżetu Zgromadzeniu Parlamentarnemu do przyjęcia,
 • przedkładaniu parlamentowi rocznych zawiadomień o wydatkach Prezydium.

Prezydium nominuje Radę Ministrów, która obejmuje urząd po zaaprobowaniu jej przez Izbę Reprezentantów.

3 sędziów Sądu Konstytucyjnego nominowanych jest przez prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w porozumieniu z prezydencją.

Przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny edytuj

Przewodniczący Prezydium:

 • mianuje
  • ministra spraw zagranicznych
  • ministra handlu zagranicznego.
 • wręcza nominacje przewodniczącemu Rady Ministrów

Składy Prezydium Republiki edytuj

 
Siedziba Prezydium w Sarajewie

14 marca 1996 – 16 października 1998 edytuj

13 października 1998 – 5 października 2002 edytuj

5 października 2002 – 6 listopada 2006 edytuj

Na mocy wyborów z 5 października 2002:

6 listopada 2006 – 10 listopada 2010 edytuj

Na mocy wyborów z 1 października 2006:

10 listopada 2010 – 17 listopada 2014 edytuj

Na mocy wyborów z 3 października 2010:

od 17 listopada 2014 do 17 listopada 2018 edytuj

Na mocy wyborów z 12 października 2014:

od 17 listopada 2018 do 17 listopada 2022 edytuj

Na mocy wyborów z 7 października 2018:

od 17 listopada 2022 edytuj

Na mocy wyborów z 2 października 2022:

Bibliografia edytuj

 • Przemysław Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011

Linki zewnętrzne edytuj