Prezydium Senatu

organ Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydium Senatu – organ Senatu. Do jego obowiązków należy dokonywanie interpretacji regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej do spraw Etyki i Spraw Senatorskich, zlecanie komisjom senackim rozpatrzenie spraw w danym zakresie, ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, powołuje doradców oraz korzystania z ich opinii i ekspertyz, czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków wynikających z regulaminu, opiniuje sprawy wniesione przez marszałka senatu, podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Senatu.

W skład Prezydium Senatu wchodzi Marszałek Senatu wraz z wicemarszałkami.

Prezydium Senatu od 1989 edytuj

Prezydium Senatu XI kadencji (od 13 listopada 2023) edytuj

Prezydium Senatu X kadencji (od 12 listopada 2019 do 12 listopada 2023) edytuj

Prezydium Senatu IX kadencji (od 12 listopada 2015 do 11 listopada 2019) edytuj

Prezydium Senatu VIII kadencji (od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015) edytuj

 
Prezydium Senatu RP VIII kadencji(od lewej): Stanisław Karczewski, Bogdan Borusewicz, Maria Pańczyk-Pozdziej i Jan Wyrowiński

Prezydium Senatu VII kadencji (od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011) edytuj

Prezydium Senatu VI kadencji (od 2005 do 2007) edytuj

Prezydium Senatu V kadencji (od 2001 do 2005) edytuj

Prezydium Senatu IV kadencji (od 1997 do 2001) edytuj

Prezydium Senatu III kadencji (od 1993 do 1997) edytuj

  • Marszałek
    • Adam Struzik od 15 października 1993 do 20 października 1997
  • Wicemarszałkowie

Prezydium Senatu II kadencji (od 1991 do 1993) edytuj

Prezydium Senatu I kadencji (od 1989 do 1991) edytuj

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj