Prezydium Senatu

organ Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydium Senatu – organ Senatu. Do jego obowiązków należy dokonywanie interpretacji regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, zlecanie komisjom senackim rozpatrzenie spraw w danym zakresie, ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, powołuje doradców oraz korzystania z ich opinii i ekspertyz, czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków wynikających z regulaminu, opiniuje sprawy wniesione przez marszałka senatu, podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Senatu.

W skład Prezydium Senatu wchodzi Marszałek Senatu wraz z wicemarszałkami.

Prezydium Senatu od 1989Edytuj

Prezydium Senatu X kadencji od 12 listopada 2019Edytuj

Prezydium Senatu IX kadencji (od 12 listopada 2015 do 11 listopada 2019)Edytuj

Prezydium Senatu VIII kadencji (od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015)Edytuj

 
Prezydium Senatu RP VIII kadencji(od lewej): Stanisław Karczewski, Bogdan Borusewicz, Maria Pańczyk-Pozdziej i Jan Wyrowiński

Prezydium Senatu VII kadencji (od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011)Edytuj

Prezydium Senatu VI kadencji (od 2005 do 2007)Edytuj

Prezydium Senatu V kadencji (od 2001 do 2005)Edytuj

Prezydium Senatu IV kadencji (od 1997 do 2001)Edytuj

Prezydium Senatu III kadencji (od 1993 do 1997)Edytuj

Prezydium Senatu II kadencji (od 1991 do 1993)Edytuj

Prezydium Senatu I kadencji (od 1990 do 1991)Edytuj

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj