Pro Arte (ujednoznacznienie)

strona ujednoznaczniająca

Pro arte – z łac. 'dla sztuki'

  • Pro Arte – Grupa Pro Arte – warszawska grupa artystyczna (1922-1932), skupiająca głównie malarzy
  • Pro Arte et Studio – tytuł czasopisma i nazwa grupy literackiej (od stycznia 1919 – Pro Arte)
  • Pro Arte – kwartalnik kulturalno-literacki (od 1996 r.)

Ponadto:

  • Pro Arte Ecclesiastica – chór założony w 1977 roku przy Centralnym Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach.