Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia”

(Przekierowano z Pro Lusatia)

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia”organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Opolu.

CeleEdytuj

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i dniu dzisiejszym narodów serbołużyckiego i polskiego, kształtowanie opinii publicznej w duchu wzajemnego zainteresowania i zbliżenia polsko-serbołużyckiego, działalność na rzecz respektowania i ochrony praw mniejszości narodowych, a szczególnie prawa do kultywowania ojczystego języka i szkolnictwa.

Metody działaniaEdytuj

Organizowanie polsko-serbołużyckiego dialogu, spotkań i działań dla upowszechnienia wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym obu narodów, poprzez odczyty, wykłady, konferencje i sympozja. Organizowanie wystaw, pokazów i występów artystycznych. Inicjowanie wszelakich rodzajów współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, oświatowymi, artystycznymi, politycznymi i religijnymi obu narodów oraz propagowanie i wspieranie współpracy gospodarczej obu narodów.

Linki zewnętrzneEdytuj