Problem pokrycia wierzchołkowego

Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Problem pokrycia wierzchołkowego – zagadnienie znajdowania w danym grafie pokrycia wierzchołkowego o najmniejszym rozmiarze, tj. zawierającego możliwie najmniejszą liczbę wierzchołków. Tak zdefiniowany problem pokrycia wierzchołkowego jest problemem optymalizacyjnym. W teorii złożoności obliczeniowej częściej jednak rozważa się problemy decyzyjne. Decyzyjna wersja problemu pokrycia wierzchołkowego, to problem stwierdzania czy w danym grafie istnieje pokrycie wierzchołkowe o danym rozmiarze

Definicja formalnaEdytuj

Problemy decyzyjne definiuje się formalnie jako języki formalne.

Problem pokrycia wierzchołkowego przedstawiony formalnie:

 

gdzie   jest zbiorem grafów,   – zbiorem wierzchołków grafu   a   – zbiorem krawędzi grafu  

StatusEdytuj

Problem pokrycia wierzchołkowego jest problemem NP-zupełnym.