Proces liczący

Proces liczącyproces stochastyczny zliczający zdarzenia które zaszły przed pewną chwilą tzn.:

  1. dla jest liczbą zdarzeń, które zaszły w okresie

W przypadku, gdy spełnia on dodatkowo warunki:

  1. Proces ma przyrosty niezależne (liczba zdarzeń w dwóch nie zachodzących na siebie przedziałach czasu jest niezależna).
  2. Liczba zdarzeń w przedziale czasowym o długości jest dana rozkładem Poissona

wówczas proces taki jest nazywany procesem Poissona.