Proces odwracalny (termodynamika)

Proces odwracalny – proces termodynamiczny, którego kierunek można odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego. Procesy odwracalne zachodzą przy niezmienionej sumie entropii układu i otoczenia.

Dla procesów odwracalnych, przyrost entropii układu termodynamicznego nieizolowanego spowodowany jest tylko dopływem ciepła z otoczenia i równy jest wyrażeniu:

gdzie:

δQ jest elementarną ilością ciepła wprowadzonego do układu (różniczka niezupełna),
T jest stałą temperaturą bezwzględną

W procesach odwracalnych, zmiana entropii układu spowodowana jest tylko dopływem ciepła spoza tego układu, a zatem równa co do wielkości i przeciwna co do znaku zmianie entropii otoczenia. Suma entropii układu i otoczenia pozostaje bez zmiany.

gdzie:
– przyrost entropii układu
– przyrost entropii otoczenia

Zobacz teżEdytuj