Proces sygnałowy

Proces sygnałowyproces stochastyczny , gdzie jest liczbą zdarzeń losowych w przedziale .

Zarówno zmienne losowe oraz dla przyjmują wartości naturalne.

Przykładem procesu sygnałowego jest proces Poissona.