Produkcyjniak – gatunek powieści (powieść produkcyjna) lub filmu, realizujący założenia poetyki realizmu socjalistycznego, poświęcony tematowi socjalistycznej przebudowy kraju. Wzory dla tego gatunku ukształtowały się w Związku Radzieckim i zostały zaszczepione na gruncie polskim wraz z proklamowaniem socrealizmu. Za pierwowzór powieści produkcyjnej uznaje się utwór literacki Fiodora Gładkowa pod tytułem Cement z 1925.

Lidia Korsakówna w scenie z filmu produkcyjniaka Przygoda na Mariensztacie

Powieści produkcyjne powstawały w Polsce Ludowej od 1949 aż do odwilży w 1956. Filmy lub powieści tego gatunku powstawały we wszystkich państwach bloku wschodniego. W niektórych krajach (Albania, Kuba, Rumunia, Wietnam) nawet do końca lat 80. XX wieku.

Cechy powieści produkcyjnej Edytuj

 • Miejscem akcji był wielki plac budowy, fabryka, stocznia, kopalnia i tym podobne.
 • Akcja rozpoczynała się najczęściej na przełomie lat 40. i 50., w ramach realizacji planu sześcioletniego.
 • Istniał wyraźny podział na bohaterów pozytywnych (funkcjonariusze idei, członkowie kolektywu, poświęceni sprawom swojego miejsca pracy, pełni wiary i nieczuli na trudy, zawdzięczający swoje sukcesy Polsce Ludowej) i negatywnych (wrogowie klasowi, obcokrajowcy, agenci obcego wywiadu, przedwojenni kapitaliści, wrogowie ustroju). Bohaterowie pozytywni zawsze zwyciężali.
 • Bohaterowie negatywni nie mieli możliwości przedstawienia swojej racji w dyskusji, czytelnik nie poznawał ich motywów działania.
 • Schematyczna fabuła, wzorce postaci i poruszane problemy.
 • Rzeczywistość widziana jako pole walki pomiędzy starym a nowym porządkiem.
 • Wszechwiedzący narrator, dominacja stylu gazetowego[1].

Poruszane wątki Edytuj

Powieści socrealistyczne najczęściej poruszały następujące wątki:

 • wątek produkcyjny – powieści produkcyjne próbowały przekazać taką wizję świata, w której produkcja jest sprawą nadrzędną wobec jakichkolwiek innych, ponieważ pozwala zbudować nowe, socjalistyczne społeczeństwo.
 • powstawanie nowych wzorów obywatelskich – wzory te przekazywane były przez postać pozytywnego bohatera, obdarzonego „plakatowymi” cechami, pożądanymi w socjalizmie.
 • rodzenie się nowej społeczności – zbiór jednostek w trakcie powieści staje się kolektywem, zbiorowością (samotność była nieprawidłowa lub wroga), połączoną wspólnym celem, poświęcający się dobru swojego zakładu pracy.
 • problem wahającego się inteligenta – wykształcony przed wojną inteligent, uformowany przez społeczeństwo kapitalistyczne, dojrzewa do zrozumienia wielkich planów nowego ustroju, zwalcza w sobie dawne przyzwyczajenia i oddaje swoje umiejętności budowie nowego porządku[2].

Polskie powieści i opowiadania produkcyjne Edytuj

Zobacz też: Pryszczaci.

Polskie filmy produkcyjne (wybór) Edytuj

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Zbigniew Jarosiński: Literatura lat 1945-1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 50. ISBN 83-01-11998-5.
 2. Zbigniew Jarosiński: Literatura lat 1945-1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 52–53. ISBN 83-01-11998-5.
 3. Marek Hłasko: Piękni dwudziestoletni. Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS, 1988, s. 26.