Produkt narodowy brutto

Produkt narodowy brutto (PNB, ang. gross national product, GNP) – miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym okresie przez narodowe czynniki produkcji (tzn. należące do obywateli danego państwa) we wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w proces produkcyjny[1].

  • - konsumpcja
  • - inwestycje
  • - wydatki rządowe
  • - eksport netto, czyli eksport-import
  • - dochód netto obywateli za granicą

PrzypisyEdytuj

  1. S. Sztaba (red.): Ekonomia od A do Z. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 379. ISBN 978-83-60501-79-5.

Zobacz teżEdytuj