Otwórz menu główne

Prodziekan do spraw studenckich

(Przekierowano z Prodziekan ds. studenckich)

Prodziekan do spraw studenckich – zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej w sprawach, które nie są związane z kształceniem bezpośrednio. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych zajmujących to stanowisko, może się trochę różnić. Powinien obejmować:

  • odpowiedzialność dyscyplinarna żaków (poważniejsze incydenty trafiają wyżej)
  • współpracę z organizacjami studenckimi
  • współpracę z samorządem studentów
  • nadzór nad konkursami i imprezami organizowanymi przez żaków
  • przyznawanie miejsc w akademiku, pomocy finansowej, zwolnienia z opłat lub ulgi (może być wymagana akceptacja tej decyzji przez prorektora ds. studenckich).

Czasem też:

Lecz te w większości przypadków są w zakresie kompetencji dziekana lub prodziekana ds. dydaktycznych.

Zobacz teżEdytuj