Młodzież w działaniu

Młodzież w działaniu (ang. Youth in Action; do 2006 r. Program „Młodzież”) – program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13–30 lat oraz pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej.

Ostatni program pod nazwą „Młodzież w działaniu” był przewidziany na lata 20072013. Wcześniejszy program Młodzież zakończył się 31 grudnia 2006 roku.

Na lata 2014–2020 program Młodzież w działaniu jest częścią znacznie szerszego programu Erasmus+[1].

Program w Polsce koordynowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Młodzież z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. W celu promocji programu przeprowadzała ona m.in. darmowe szkolenia pracowników młodzieżowych z zakresu zarządzania projektem wymiany i występowania o granty.

Cele programuEdytuj

  • przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi
  • przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich
  • rozwijanie osobowości młodych ludzi, zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

AkcjeEdytuj

Program składał się z pięciu części zwanych Akcjami:

  • Akcja 1 – Wymiana Młodzieży
  • Akcja 2 – Wolontariat Europejski
  • Akcja 3 – Inicjatywy Młodzieżowe
  • Akcja 4 – Wspólne Działania
  • Akcja 5 – Działania Wspierające

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Nowy program na starych filarach – „Młodzież w działaniu” i Erasmus+ Młodzież. W: Erasmus+, program europejski na lata 2014 – 2020 [on-line]. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2014-04-24. [dostęp 2016-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-19)].