Program graficzny (ang. graphics editor) – użytkowy program komputerowy służący do tworzenia i modyfikacji plików graficznych. Ogólna nazwa programów komputerowych służących do tworzenia i edycji grafiki komputerowej.

Klasyfikacja edytuj

Programy graficzne dzieli się na umożliwiające modyfikacje:

Zobacz też edytuj