Programowanie całkowitoliczbowe

Programowanie całkowitoliczboweprogramowanie liniowe, w którym na zmienne decyzyjne (niektóre lub wszystkie) nałożono dodatkowe warunki, że muszą przyjmować wartości całkowite dodatnie, ponieważ rozwiązania z wartościami ułamkowymi nie miałyby sensu rzeczywistego (np. określenia ⅔ osoby lub ¾ samochodu).

W zagadnieniach programowania liniowego z reguły nie jest możliwe stosowanie zaokrągleń rozwiązań z wartościami ułamkowymi do najbliższych liczb całkowitych, gdyż wynik takiego postępowania może być daleki od rozwiązania optymalnego; może też nie spełniać warunków ograniczających[1]. Przy programowaniu całkowitoliczbowym zachodzi więc potrzeba stosowania metod uwzględniających te warunki.

Problemy programowania całkowitoliczbowego należą do klasy NP-zupełnej.

Jeśli liczba zmiennych decyzyjnych jest mała i przyjmują one niewielkie wartości to zagadnienie można przekształcić w programowanie zero-jedynkowe[a][2].

Uwagi edytuj

  1. Nieujemną zmienną   można wyrazić jako  

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj