Projekt: Polska

Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

Fundacja Projekt: PolskaEdytuj

Fundacja Projekt: Polska
Państwo   Polska
Data założenia 23 listopada 2007
Rodzaj stowarzyszenia OPP
Prezes Paweł Ciacek
Nr KRS 0000293488
brak współrzędnych
Strona internetowa

Fundacja jest interdyscyplinarnym Think-Do Tankiem skupiającym specjalistów oraz ludzi biznesu wokół projektowych rozwiązań w sferze publicznej. Fundację założyły osoby związane z Klubem 89 m.in. Szymon Gutkowski, Paweł Ciacek, Igor Ostrowski we współpracy z członkami Stowarzyszenia Młode Centrum. Od rozpoczęcia działalności w 2007 roku Fundacja angażowała się w ogólnopolskie kampanie społeczne we współpracy z Młodym Centrum, Fundacją im. Friedricha Naumanna, Forum Obywatelskiego Rozwoju czy Fundacją Batorego.

Fundacja prowadzi lokal "Państwomiasto" mieszczący się w Warszawie przy ulicy Andersa 29 (Muranów).


Stowarzyszenie Projekt: PolskaEdytuj

Stowarzyszenie Projekt: Polska
Państwo   Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 2002
Zasięg ogólnopolski
Przewodniczący Wiktor Jędrzejewski
Członkowie ok. 50
Nr KRS 0000101654
Data rejestracji 26.03 2002
brak współrzędnych
Strona internetowa

Stowarzyszenie powstało podczas V Kongresu Krajowego Młodego Centrum (25–26 października 2008), kiedy przegłosowano zmiany w statucie, na mocy których stowarzyszenie zmieniło nazwę na Projekt:Polska, zniesiono limit wieku, a nowym przewodniczącym został Szymon Gutkowski. Wybrano także nowy zarząd oraz Radę Stowarzyszenia. Do grona członków Stowarzyszenia oprócz dotychczasowych członków Młodego Centrum weszli założyciele Fundacji Projekt: Polska, niektórzy członkowie Forum Liberalnego oraz przedstawiciele organizacji lokalnych.

W dniach 17–18 listopada 2012 odbył się II Kongres Projektu: Polska na którym wybrano nowe władze stowarzyszenia – Przewodniczącym Zarządu został Grzegorz Pietraszewski, dokonano zmian w statucie oraz przyjęto deklarację programową Stowarzyszenia[1]. Podczas III Kongresu Projektu: Polska 22–23 listopada 2014 roku przewodniczącym zarządy zostaje Wiktor Jędrzejewski.

Członkostwo międzynarodoweEdytuj

Fundacja jest członkiem:

 • European Liberal Forum (ELF)

Stowarzyszenie jest członkiem:

 • European Liberal Youth (LYMEC)
 • International Federation of Liberal Youth (IFLRY)

Projekty ogólnopolskieEdytuj

Podstawowym środkiem działania Projektu: Polska są ogólnopolskie kampanie społeczne, projekty często realizowane w koalicjach z innymi partnerami społecznymi m.in.:

 • „Ambasadorzy Demokracji – 40 dni dla Białorusi”, – cykl szkoleń dla liderów młodzieżowych organizacji opozycyjnych oraz spotkań z legendami opozycji solidarnościowej w celu wymiany praktyk. W Polsce zorganizowane zostały spotkania na temat sytuacji na Białorusi[2].
 • „Otwarta Polska – łączy zamiast dzielić” – międzynarodowa konferencja, która zorganizowana została 25 października 2007 roku w Krakowie. Udział wzięli w niej między innymi Igor Janke, Tomasz Lis, Katarzyna Figura oraz członkowie organizacji zrzeszonych w LYMEC[3]
 • „Otwarta Polska” – promowanie postaw tolerancji[4]
 • „Projekt Euro” – kampania informacyjna o walucie Euro[5]
 • „Zmień kraj, idź na wybory, 21 października.pl” – kampania profrekwencyjna przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi 2007 roku[6][7]
 • „Napiszmy do Europy.pl” – kampania lobbingowa na rzecz powstania Europejskiego Instytutu Technologii[8]
 • „New Public Management” – Projekt poświęcony promocji nowoczesnego zarządzania sprawami publicznymi, managerskiego podejścia do administracji samorządowej
 • „Reforma emerytalna” – realizowany razem z Forum Obywatelskiego Rozwoju cykl debat na uczelniach[9]
 • „Przestrzeń Miasta” – projekt którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup narodowościowych, kulturowych i religijnych, a także ochrona ich praw obywatelskich, w tym prawa do godności każdego człowieka[10]; projekt oparty jest o interaktywną stronę internetową[11]
 • „Razem '89” – obywatelska inicjatywa obchodów dwudziestolecia wolnej Polski[12].
 • „Pępek Europy” – kampania zachęcająca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, gmina w której odnotowano najwyższą frekwencję wyborczą uzyskała tytuł Pępką Europy – Podkowa Leśna (50,86%)[13][14]
 • „Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj” – kampania zachęcająca do udziału w przyspieszonych wyborach prezydenckich w roku 2010, informująca o możliwościach głosowania poza miejscem zameldowania (zamieszkania)[15]
 • „Unia bez barier” – projekt miał na celu promocję zagadnień jednolitego rynku Unii Europejskiej wśród młodzieży podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Uczestnicy po odbyciu szkolenia e-learningowego mieli za zadanie przeprowadzić akcję informacyjną nt korzyści płynących z udziału w jednolitym rynku. Finaliści konkursu wzięli udział w Forum Jednolitego Rynku w Krakowie oraz w wycieczkach studyjnych do Brukseli. Zwycięzcy odbyli staże w biurach deputowanych do Parlamentu Europejskiego.
 • „Lampiony wolności” – coroczne przedsięwzięcie realizowane z okazji podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Podczas projektu w niebo wypuszczane są setki lampionów, które pokazać mają poparcie dla osób represjonowanym politycznie na całym świecie[16][17][18].
 • „ELF Summer School of Leadership” – w lipcu 2009 roku Projekt: Polska we współpracy z Fundacją Naumanna i European Liberal Forum, zorganizował spotkanie dla młodych liderów z organizacji pozarządowych. W szkole uczestniczyło 40 osób w tym 12 uczestników z Europy. Podczas pięciodniowego spotkania młodzi liderzy brali udział w warsztatach, szkoleniach i wykładach.
 • „Kobiety na wybory” – ogólnopolska kampania profrekwencyjna, zorganizowana przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku. Priorytetem projektu było zwiększenie frekwencji wyborczej kobiet[19].
 • „Kongres Wolność w Nowoczesnym Świecie” – odbył się 21–23 maja 2010 w Warszawie. Pomysłodawcą wydarzenia był Zbigniew Pełczyński – emerytowany profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, wieloletni działacz na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W organizację przedsięwzięcia zaangażowane były najważniejsze środowiska liberalne w Polsce, reprezentowane przez współorganizatorów: Forum Obywatelskiego Rozwoju, Kulturę Liberalną i Fundację im. Friedricha Naumanna na rzecz Wolności i partnerów takich jak Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” czy Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Była to największa konferencja na ten temat zorganizowana w Polsce od 1989 roku[20].
 • „Zakładajcie Komitety” – projekt rocznicowy. Poświęcony był 35. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników, mający na celu przypomnienie dokonań oraz przedstawienie jego członków.
 • „Otwarte Zabytki” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Ma on na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach, a także zaangażowania ich do pomocy i ochrony. Umożliwia współtworzenie bazy zabytków, uaktualnianie informacji o nich, dodawanie zdjęć[21].

Oprócz ogólnopolskich projektów każde z kół lokalnych prowadzi własne działania w regionach.

Cele StowarzyszeniaEdytuj

 1. kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju;
 2. pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;
 3. propagowanie samorządności;
 4. szerzenie idei integracji europejskiej;
 5. ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 6. ochrona praw człowieka, w tym ochrona praw uczniów i studentów;
 7. działanie na rzecz rozwoju kultury;
 8. zwiększanie świadomości ekologicznej;
 9. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 10. wspieranie rozwoju obronności kraju;
 11. promocja kreatywnych postaw w środowiskach lokalnych oraz ich integracja i rozwój, z uwzględnieniem specyfiki miejscowości i regionu

PrzypisyEdytuj

 1. Deklaracja Programowa Stowarzyszenia Projekt: Polska « Projekt: Polska, projektpolska.pl [dostęp 2017-11-26].
 2. Ambasadorzy Demokracji – strona projektu. Projekt: Polska. [dostęp 2013-01-05].
 3. jj: Otwarta Polska – dyskusje młodych. Gazeta Wyborcza. [dostęp 2013-01-05].
 4. Hanna Waśko: "Otwarta Polska” – Fundacja Projekt: Polska i Młode Centrum zapraszają na międzynarodową konferencję o tolerancji w Krakowie (pol.). ngo.pl, 2007-10-24. [dostęp 2011-06-21].
 5. projekteuro.pl (pol.). Projekt:Polska. [dostęp 2011-06-21].
 6. 21 października (pol.). Projekt:Polska. [dostęp 2011-06-21].
 7. Zmień kraj. Idź na wybory. [dostęp 2013-01-05].
 8. Napiszmy do Europy!. [dostęp 2013-01-05].
 9. Debaty klubów FOR i Stowarzyszenia Projekt: Polska (pol.). Forum Obywatelskiego Rozwoju. [dostęp 2011-06-21].
 10. Agnieszka Preizner: Przestrzeń miasta wolna od nietolerancji (pol.). ngo.pl, 2008-08-20. [dostęp 2011-06-21].
 11. Przestrzeń Miasta (pol.). Projekt:Polska. [dostęp 2011-06-21].
 12. razem89.pl (pol.). Projekt:Polska. [dostęp 2011-06-21].
 13. Pępek Europy. [dostęp 2013-01-05].
 14. Spot "Pępek Europy”. [dostęp 2013-01-05].
 15. Wybory 2010: Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj z zaświadczeniem. [dostęp 2013-01-05].
 16. Lampiony Wolności – oficjalna strona projektu. [dostęp 2013-01-05].
 17. Lampiony Wolności na znak sprzeciwu wobec łamania praw człowieka. polskalokalna.pl. [dostęp 2013-01-05].
 18. Lampiony Wolności na znak sprzeciwu wobec łamania praw człowieka. gazeta.pl. [dostęp 2013-01-05].
 19. Kobiety na wybory – strona kampanii. [dostęp 2013-01-05].
 20. Wolność w nowoczesnym świecie – strona Kongresu. wyborcza.pl. [dostęp 2013-01-05].
 21. Otwarte zabytki – zabytki nie tylko w terenie, mlodziez.pttk.pl [dostęp 2013-01-05].

Linki zewnętrzneEdytuj