Projektor

Urządzenie do wyświetlania obrazu

Projektor, rzutnik projekcyjny – urządzenie optyczne służące do wyświetlania na ekranie projekcyjnym obrazu nieruchomego lub ruchomego.

Sharp – projektor PGD2870W

Projektor składa się ze źródła światła i układu optycznego, formującego wiązkę światła. Nowoczesne rzutniki projekcyjne jako nośnika obrazu używają równoległej wiązki światła.

Dzięki rozbieżności strumienia światła oraz umieszczaniu przedmiotu blisko źródła światła, uzyskuje się znaczne powiększenie obrazu na ekranie.

Rodzaje projektorów

edytuj
Podział ze względu na tradycyjne podłoże przedmiotu
  • episkop, w którym podłoże jest nieprzezroczyste – wyświetlany obraz powstaje dzięki odbiciu promieni światła od przedmiotu, którym może być np. rysunek na papierze;
  • diaskop, w którym podłoże jest przezroczyste – wyświetlany obraz tworzą promienie światła przechodzące przez przedmiot, np.:
  • epidiaskop; urządzenie ma dwa tryby pracy – łączy cechy diaskopu i episkopu
Podział ze względu na użytkowe podłoże przedmiotu
projektor filmowy; przedmiot na błonie filmowej
projektor telewizyjny; przedmiot obrazu telewizyjnego
projektor komputerowy; przedmiot na matrycy sterowanej komputerowo, urządzenie na jeden z dwu trybów pracy (odbijanie lub przenikanie światła), np. raster pikselowy na matrycy z ciekłych kryształów.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj