Projektowanie procesów technologicznych

Projektowanie procesów technologicznych polega na tworzeniu kolejnych etapów przechodzenia dokumentacji konstrukcyjnej wraz z przypisanym materiałem. Jednocześnie normuje się czas pracy niezbędny do wykonania danej czynności. Dokumentami związanymi z procesem technologicznym są najczęściej: Karta Technologiczna i Normatyw materiałowy.