Projektowanie procesu technologicznego obróbki mechanicznej

Projektowanie procesu technologicznego obróbki mechanicznej polega na tworzeniu kolejnych etapów przechodzenia dokumentacji konstrukcyjnej części wraz z przypisanym materiałem w procesie produkcyjnym[1]. Jednocześnie normuje się czas pracy niezbędny do wykonania danej czynności. Dokumentami związanymi z procesem technologicznym są najczęściej: Karta Technologiczna i Normatyw materiałowy[2].

Kolejne etapy projektowania edytuj

1. Rysunek konstrukcyjny przedmiotu obrabianego, np. części typu np. wałek, tarcza lub tuleja.

2. Analiza przez technologa, poprawności rysunku konstrukcyjnego pod względem obowiązujących norm i zasad rysunku technicznego, wymagań technicznych, oraz możliwości wykonawczych zakładu produkcyjnego - technologiczności.

3. Poprawiony i uzgodniony z konstruktorem wyrobu rysunek wykonawczy części.

4. Określenie programu produkcyjnego - produkcja jednostkowa, mało seryjna, wielko seryjna z podziałem na wielkość partii - serii produkcyjnej.

5. Dobór materiału wyjściowego (półfabrykatu lub surówki) z wykonaniem rysunku, (odkuwki, odlewu, wypraski itp.).

6. Opracowanie strony tytułowej procesu technologicznego (wg stosowanego wzoru w zakładzie) z podaniem materiału wyjściowego, półfabrykatu, oraz spisem kolejnych operacji.

7. Opracowanie Karty Technologicznej procesu technologicznego - wykonanie rysunku operacyjnego dla danego stanowiska z określeniem sposobu mocowania przedmiotu na obrabiarce, wymiarów i WT ( warunki techniczne wykonania).

8. Opracowanie karty instrukcyjnej dla poszczególnych operacji z określeniem kolejnych zabiegów obróbki mechanicznej, (również obróbki cieplnej i kontroli technicznej), z doborem urządzeń , obrabiarek, oraz parametrów obróbkowych, narzędzi skrawających i przyrządów kontrolno-pomiarowych.

9. Obliczenia wartości parametrów obróbkowych jak np. obroty , posuw, głębokość skrawania itp.

10. Obliczenie pracochłonności wykonania części (określenie wartości technicznej normy czasu pracy).

11. Wykaz narzędzi specjalnych i oprzyrządowania.

12. Karta kontroli ostatecznej, system kontroli - odbioru partii wyrobów z określeniem metod i narzędzi pomiarowych[2]

Przypisy edytuj

  1. INŻYNIERIA PRODUKCJI KARPIŃSKI T. Księgarnia, www.ksiazki24h.pl [dostęp 2023-05-28].
  2. a b Projektowanie procesów technologicznych 1 (put.poznan.pl)Metodologia

Bibliografia edytuj

  • Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2003.
  • Poradnik Inżyniera, Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 2001.
  • Wołk R., Normowanie czasu pracy na obrabiarkach do obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa.

Linki zewnętrzne edytuj

Metodologia

Proces technologiczny i jego dokumentacja

Przykład