Prokuratura w Niemczech

Nadzór nad prokuraturą w Niemczech sprawuje Minister Sprawiedliwości. Podlega mu najwyższy prokurator, którym jest Federalny Prokurator Generalny (niem. Generalbundesanwalt). Swoich prokuratorów generalnych mają także poszczególne kraje związkowe. Są oni usytuowani przy wyższych sądach krajowych. Podlegają im prokuratorzy przy sądach krajowych i przy sądach powiatowych.

Budynek prokuratury w Tybindze

Bibliografia edytuj

  • Jan Grajewski (red.); Prawo karne procesowe - część ogólna; Warszawa 2007