Promień bezwładności

Promień bezwładności ciała sztywnego jest to charakterystyczny wymiar tego ciała określający w sposób syntetyczny jego kształt i rozkład masy wewnątrz tego ciała względem pewnej osi. Promień bezwładności definiuje wzór[1]

gdzie:

moment bezwładności ciała,
masa.

Promień bezwładności można zdefiniować również jako odległość od osi, w którym trzeba by skupić masę całego ciała, aby moment bezwładności tego punktu materialnego był równy momentowi danej bryły względem tej osi.

PrzykładEdytuj

Moment bezwładności jednorodnej kuli o masie   i promieniu   dla osi przechodzącej przez środek kuli wynosi

 

Porównując ten wzór ze wzorem definiującym promień bezwładności otrzymuje się

 

PrzypisyEdytuj