Otwórz menu główne

Promonocyty - osiągające średnicę 10-20 μm komórki macierzyste mające zasadochłonną cytoplazmę. Charakteryzuje je wysoki stosunek objętości jądra do cytoplazmy. Po przejściu przez dwa podziały amtotycznych przekształcają się w monocyty.

W stanach zapalnych proliferacja promonocytów ulega przyspieszeniu. Promonocyty znajdują się w czerwonym szpiku kostnym.