Promyczek (czasopismo brajlowskie)

Promyczekczasopismo dla dzieci niewidomych i niedowidzących wydawane w Warszawie przez Polski Związek Niewidomych. Ukazuje się w dwóch wersjach: w systemie Braille’a jako dwutygodnik i w wersji czarnodrukowej (druk powiększony) jako miesięcznik. Skierowane jest do dzieci młodszych - do czwartej klasy szkoły podstawowej. Prenumerata czasopisma jest bezpłatna.

Promyczek
Częstotliwość dwutygodnik, miesięcznik
Państwo Polska 
Adres Warszawa
Wydawca Polski Związek Niewidomych
Pierwszy numer 1993
Redaktor naczelny Ewa Fraszka-Groszkowska
ISSN 1427-9312