Prorektor

pracownik uczelni

Prorektor – pracownik uczelni pełniący funkcje administracyjno-reprezentacyjne jako zastępca rektora uczelni.

Z tym tematem związana jest kategoria: Prorektorzy uczelni w Polsce.

Duże uczelnie mają kilku prorektorów, np.:

  • ds. nauki
  • ds. studenckich
  • ds. finansów i rozwoju
  • ds. kontaktów międzynarodowych
  • ds. klinicznych (uczelnie medyczne)
  • inne.

Kadencja edytuj

Rektor lub kandydat na rektora wysuwa kandydatury na prorektorów, którzy są wybierani przez społeczność uczelni lub (częściej) przez kolegium elektorów. Wybierani są równocześnie z rektorem lub trochę później. Rozpoczynają i kończą kadencję w tych samych dniach.

Ubiór odświętny edytuj

Na oficjalnych uroczystościach noszą czerwone lub purpurowe togi, zbliżone wyglądem do rektorskich. Różnica najczęściej polega na mniejszej ilości ozdób i braku futra z gronostajów. Ozdobą jest często naszyjnik z symbolami akademii. Wyjątkiem od tej reguły jest Politechnika Gdańska: odświętne stroje prorektorów niczym lub prawie niczym nie różnią się od ubrania rektora.

Tóg nie noszą np. prorektorzy uczelni wojskowych. Jedynie mundur odpowiedni do stopnia oficerskiego oraz naszyjnik z symbolami akademii.