Prostokąt

czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste
Prostokat-rectangle.svg

Prostokątczworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste (stąd również jego nazwa). Prostokąt jest szczególnym przypadkiem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Szczególnym przypadkiem prostokąta (o wszystkich bokach tej samej długości) jest kwadrat.

Prostokąt, który nie jest kwadratem, ma dokładnie dwie osie symetrii i środek symetrii. Przekątne prostokąta są równej długości i przecinają się w połowie. Kąt między przekątnymi jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy prostokąt jest kwadratem.

Podstawowe wzoryEdytuj

Oznaczenia:

  – długości boków prostokąta,   – długość przekątnej,   – mniejszy z kątów między przekątnymi.
    – szerokość i wysokość określone proporcjonalnie (np. 16, 9; 4, 3)

Pole powierzchni prostokąta:

 
 
 

Obwód prostokąta:

 

Długość przekątnej prostokąta:

 

Zobacz teżEdytuj