Protestantyzm w Chorwacji

Kościół ewangelicki w Zagrzebiu.

Protestantyzm w Chorwacji posiadając 23 tysiące wiernych stanowi trzecią mniejszość religijną po prawosławiu i islamie. Podobnie jak w innych krajach protestantyzm w Chorwacji reprezentowany jest przez szereg różnych wyznań i denominacji. Największe grupy stanowią: zielonoświątkowcy (0,2%), adwentyści dnia siódmego (0,1%), baptyści (0,08%), luteranie (0,08%) i kalwini (0,07%)[1].

Według spisu z 2011 protestantyzm w Chorwacji wyznawany jest głównie przez: Chorwatów (8042), Węgrów (3344), Słowaków (1242), Niemców (494) i Serbów (350)[2].

Dane statystyczneEdytuj

Religie/Kościoły Liczba wiernych Procent ludności Źródło danych
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 4620 0,1% Operation World, 2010
Kościół Ewangeliczny (Zbory Boże) 4000 0,09% Operation World, 2010
Kościół Baptystyczny 3570 0,08% Operation World, 2010
Ewangelicki Kościół Chorwacji (luteranie) 3329 0,08% Światowa Federacja Luterańska, 2013[3]
Chrześcijański Kościół Reformowany (kalwini) 3100 0,07% Operation World, 2010
Kościół Poczwórnej Ewangelii 2535 0,06% Foursquare Missions, 2015[4]
Unia Kościołów „Słowo Życia”
Protestancki Chrześcijański Kościół Reformowany (kalwini)
Unia Kościołów Zielonoświątkowych Chrystusa
Kościół Boży
Kościół Pełnej Ewangelii
Kościoły Chrystusowe
Bracia plymuccy

PrzypisyEdytuj

  1. Croatia. Operation World, 2010. [dostęp 2017-01-29].
  2. POPULATION BY ETHNICITY AND RELIGION, 2011 CENSUS. http://www.dzs.hr/.+[dostęp 2013-08-08].
  3. The Lutheran World Federation – 2013 Membership Figures. Lutheran World Federation, 2014. [dostęp 2017-01-29].
  4. Croatia. Foursquare Missions International. [dostęp 2017-01-29].