Protokół meczu FIBA

Protokół meczu FIBA – protokół używany na wszystkich meczach, zawodach i turniejach koszykarskich odbywających się na zasadach koszykarskiej federacji FIBA, zatwierdzony przez Komisję Techniczną FIBA. Obecnie istnieje tylko jedna zatwierdzona wersja protokołu, określona w przepisach FIBA z kwietnia 2010[a][1].

Sekretarz uzupełnia protokół meczu

Zawarte informacje edytuj

Protokół meczu zawiera następujące informacje:

 • nazwy drużyn
 • nazwiska zawodników
 • numer meczu
 • datę meczu
 • miejsce rozegrania meczu
 • nazwiska sędziów
 • nazwa zawodów
 • kapitan drużyny
 • pierwsza piątka zawodników
 • zawodnicy biorący udział w meczu
 • popełniane faule
 • przerwy na żądanie
 • przebieg gry
 • wynik meczu.

Kopie protokołu edytuj

Każdy protokół składa się z jednego oryginału i 3 kopii stworzonych na zasadzie kalki kopiującej – każda w innych kolorach. Kolor papieru, na którym utworzony jest protokół, świadczy o jego przeznaczeniu:

 • biały (oryginał) – dla FIBA
 • niebieski – dla organizatora
 • różowy – dla drużyny zwycięskiej
 • żółty – dla drużyny przegranej[2].

Kolejność i sposób wypełniania protokołu edytuj

Elementy uzupełniania przebiegu meczu w protokole
 
Zawodnik drużyny A z numerem 8 wykonał celny rzut wolny
 
Zawodnik drużyny B z numerem 10 wykonał celny rzut za 2 punkty
 
Zawodnik drużyny A z numerem 6 wykonał celny rzut za 3 punkty
 
Zawodnik drużyny B z numerem 7 wykonał ostatni celny rzut drużyny w meczu
Przykładowy protokół
 
Przykładowy fragment zapisu przebiegu meczu w protokole FIBA
 
Przykładowe sumowanie na koniec meczu – wynik 76:72 dla drużyny A
 1. Co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu sekretarz powinien uzupełnić protokół o: numer meczu, nazwy drużyn biorących w nim udział, datę i miejsce rozegrania meczu, nazwiska sędziów, nazwiska zawodników i ich numery (listę wcześniej powinien dostarczyć sekretarzowi trener drużyny), numery licencji zawodników, nazwiska trenerów i asystentów[3].
 2. Co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu trenerzy powinni: potwierdzić nazwiska trenerów, nazwiska i numery zawodników, a także wyznaczyć pierwszych pięciu zawodników, którzy zagrają w pierwszej kwarcie meczu, poprzez postawienie znaku „x” w rubryce po prawej stronie od numeru danego zawodnika. Na końcu trenerzy podpisują protokół[4].
 3. Na samym początku meczu sekretarz otacza kółkiem znaki „x” dla pierwszych 5 graczy danej drużyny rozpoczynających kwartę[5].
 4. Podczas meczu wejście zawodnika na boisko zaznaczane jest znakiem „x” w tej samej kolumnie, lecz nie jest otoczone kółkiem[6].
 5. Podczas meczu zapisywany jest cały przebieg gry[7].
 6. Po meczu oddzielane i przekreślane zostają niewykorzystane pola. Sekretarz zapisuje wynik końcowy i nazwę zwycięskiej drużyny[8].
 7. Protokół podpisują: asystent sekretarza, mierzący czas gry, mierzący czas 24 sekund, a na końcu sekretarz[9].
 8. Następnie protokół podpisują sędziowie pomocniczy, a na samym końcu ostatecznie poprzez podpis zatwierdza go sędzia główny. Oficjalnie zakończony zostaje związek sędziów z meczem[10].

Uwaga: tuż po zakończeniu meczu kapitan drużyny może złożyć protest[11].

Przebieg meczu edytuj

Przebieg meczu w odpowiedniej rubryce (przeznaczone do tego są 4 kolumny[12] po 4 rubryki[13], uzupełniane chronologicznie[14]) zapisuje sekretarz[14].

 • Rubryka pierwsza kolumny służy do wpisania numeru zawodnika „drużyny A”, który wykonał celny rzut.
 • Rubryka druga kolumny służy do określenia łącznej liczby punktów, które posiada w danej chwili „drużyna A” (maksymalnie 160).
 • Rubryka trzecia kolumny służy do określenia łącznej liczby punktów, które posiada w danej chwili „drużyna B” (maksymalnie 160).
 • Rubryka czwarta kolumny służy do wpisania numeru zawodnika „drużyny B”, który wykonał celny rzut.

Rubryka II i III są już uzupełnione numerami kolejno od 1 do 160[13]. Podliczanie sumarycznej liczby punktów po każdym zdobytym koszu odbywa się poprzez zakreślenie w odpowiedni sposób danego numeru:

Numer zawodnika, który zdobył kosz, zapisywany jest w rubryce obok (dla drużyny A jest to rubryka 1, a dla drużyny B – 4)[13]. Jeśli rzut był za 3 punkty, dodatkowo numer zawodnika zaznaczany jest kółkiem wokół niego[15].

Po zakończeniu każdej kwarty lub dogrywki, w kółko zaznaczana jest sumaryczna liczba punktów na koniec części meczów dla każdej z drużyn, oraz podkreślane są grubą linią wynik i numer zawodnika, który zdobył ostatnie punkty[16]. W odpowiednią rubrykę wpisuje również wynik meczu tylko z danego okresu gry (danej kwarty)[17].

Faule edytuj

 
Zawodnicy wraz z faulami w przykładowym fragmencie protokołu FIBA[18]

Wszystkie faule odnotowywane są w protokole w odpowiednim miejscu.

 • P – faul osobisty[19].
 • Tfaul techniczny zawodnika[20].
 • C – faul techniczny trenera za niesportowe zachowanie; jeśli jest to trzeci faul techniczny trenera za niesportowe zachowanie, zapisuje się go nie jako C, lecz jako D[21].
 • B – faul techniczny trenera z innego powodu[22].
 • Ufaul niesportowy zawodnika; jeśli jest to trzeci faul niesportowy zawodnika, zapisuje się go nie jako U, lecz jako D[23].
 • Dfaul dyskwalifikujący[24].
 • 1, 2, 3 – cyfry przy literze oznaczają liczbę rzutów wolnych wyznaczonych za dane przewinienie[25].
 • c – małą literę c dopisuje się gdy zajdzie sytuacja specjalna i kary zostają wzajemnie zniesione[26].
 • Sekretarz po każdej części meczu oddziela grubą linią kratki zapisane od niezapisanych. Po meczu wszystkie wolne kratki zostają przekreślone[27].
 • Powyższe reguły nie mają zastosowania w wypadku faulu dyskwalifikującego dla zawodnika, trenera, asystenta, lub osoby towarzyszącej za opuszczenie strefy ławki drużyny – ta procedura jest inna (Faul za opuszczenie strefy ławki drużyny)[28].
 • Za faul dyskwalifikujący zawodnika, asystenta trenera lub osoby towarzyszącej, trener otrzymuje B2[28].
 • Jeśli faul popełnił zawodnik, który już popełnił 5 fauli, trenerowi zapisuje się w protokole B[29].

Faul za opuszczenie strefy ławki drużyny i bójkę edytuj

Opuszczenie strefy ławki drużyny i bójka (lub doprowadzenie do sytuacji prowokującej bójkę) jest karana faulem dyskwalifikującym[28][30].

 • Jeśli popełnia go zawodnik, to we wszystkie wolne pola fauli wpisana zostaje litera F. Jeżeli zawodnik popełnił wcześniej 5 fauli, litera F zapisywana jest tuż za ostatnią kratką fauli danego zawodnika.
 • Faule dyskwalifikujące niezwiązane z bójką, zapisywane są jako D. Jeśli wcześniej zawodnik popełnił już 5 fauli, litera D stawiana jest za ostatnią kratką fauli danego zawodnika.

Uwagi edytuj

 1. W rzeczywistości obecnie jedyną zatwierdzoną formą protokołu jest protokół określony przepisami z października 2012, lecz nie różni się on niczym od protokołu określonego przepisami z roku 2010.

Przypisy edytuj

 1. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.1.
 2. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.2.
 3. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.3.
 4. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.4.
 5. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.5.
 6. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.6.
 7. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.10.
 8. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguły B.12.2 i B.12.3.
 9. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.12.4.
 10. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.12.5.
 11. Oficjalne zasady FIBA 2010 uwaga do reguły B.12.5.
 12. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.10.2.
 13. a b c d e Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.10.3.
 14. a b Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.10.1.
 15. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.11.1.
 16. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.11.4.
 17. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.12.1.
 18. Opracowano na podstawie rysunku 10. w Oficjalnych zasadach FIBA 2010.
 19. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.1.
 20. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.2.
 21. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.3.
 22. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.4.
 23. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.5.
 24. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.6.
 25. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.7.
 26. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.8.
 27. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.9.
 28. a b c Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.10.
 29. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła B.8.3.13.
 30. Oficjalne zasady FIBA 2010 reguła 39.2.1.