Protokół meczu FIBA

Protokół meczu FIBA – protokół używany na wszystkich meczach, zawodach i turniejach koszykarskich odbywających się na zasadach koszykarskiej federacji FIBA, zatwierdzony przez Komisję Techniczną FIBA. Obecnie istnieje tylko jedna zatwierdzona wersja protokołu, określona w przepisach FIBA z kwietnia 2010[1][a].

Sekretarz uzupełnia protokół meczu

Zawarte informacjeEdytuj

Protokół meczu zawiera następujące informacje:

 • nazwy drużyn
 • nazwiska zawodników
 • numer meczu
 • datę meczu
 • miejsce rozegrania meczu
 • nazwiska sędziów
 • nazwa zawodów
 • kapitan drużyny
 • pierwsza piątka zawodników
 • zawodnicy biorący udział w meczu
 • popełniane faule
 • przerwy na żądanie
 • przebieg gry
 • wynik meczu.

Kopie protokołuEdytuj

Każdy protokół składa się z jednego oryginału i 3 kopii stworzonych na zasadzie kalki kopiującej – każda w innych kolorach. Kolor papieru, na którym utworzony jest protokół, świadczy o jego przeznaczeniu:

 • biały (oryginał) – dla FIBA
 • niebieski – dla organizatora
 • różowy – dla drużyny zwycięskiej
 • żółty – dla drużyny przegranej[2].

Kolejność i sposób wypełniania protokołuEdytuj

Elementy uzupełniania przebiegu meczu w protokole
 
Zawodnik drużyny A z numerem 8 wykonał celny rzut wolny
 
Zawodnik drużyny B z numerem 10 wykonał celny rzut za 2 punkty
 
Zawodnik drużyny A z numerem 6 wykonał celny rzut za 3 punkty
 
Zawodnik drużyny B z numerem 7 wykonał ostatni celny rzut drużyny w meczu
Przykładowy protokół
 
Przykładowy fragment zapisu przebiegu meczu w protokole FIBA
 
Przykładowe sumowanie na koniec meczu – wynik 76:72 dla drużyny A
 1. Co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu sekretarz powinien uzupełnić protokół o: numer meczu, nazwy drużyn biorących w nim udział, datę i miejsce rozegrania meczu, nazwiska sędziów, nazwiska zawodników i ich numery (listę wcześniej powinien dostarczyć sekretarzowi trener drużyny), numery licencji zawodników, nazwiska trenerów i asystentów[3].
 2. Co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu trenerzy powinni: potwierdzić nazwiska trenerów, nazwiska i numery zawodników, a także wyznaczyć pierwszych pięciu zawodników, którzy zagrają w pierwszej kwarcie meczu, poprzez postawienie znaku "x" w rubryce po prawej stronie od numeru danego zawodnika. Na końcu trenerzy podpisują protokół[4].
 3. Na samym początku meczu sekretarz otacza kółkiem znaki "x" dla pierwszych 5 graczy danej drużyny rozpoczynających kwartę[5].
 4. Podczas meczu wejście zawodnika na boisko zaznaczane jest znakiem "x" w tej samej kolumnie, lecz nie jest otoczone kółkiem[6].
 5. Podczas meczu zapisywany jest cały przebieg gry[7].
 6. Po meczu oddzielane i przekreślane zostają niewykorzystane pola. Sekretarz zapisuje wynik końcowy i nazwę zwycięskiej drużyny[8].
 7. Protokół podpisują: asystent sekretarza, mierzący czas gry, mierzący czas 24 sekund, a na końcu sekretarz[9].
 8. Następnie protokół podpisują sędziowie pomocniczy, a na samym końcu ostatecznie poprzez podpis zatwierdza go sędzia główny. Oficjalnie zakończony zostaje związek sędziów z meczem[10].

Uwaga: tuż po zakończeniu meczu kapitan drużyny może złożyć protest[11].

Przebieg meczuEdytuj

Przebieg meczu w odpowiedniej rubryce (przeznaczone do tego są 4 kolumny[12] po 4 rubryki[13], uzupełniane chronologicznie[14]) zapisuje sekretarz[14].

 • Rubryka pierwsza kolumny służy do wpisania numeru zawodnika "drużyny A", który wykonał celny rzut.
 • Rubryka druga kolumny służy do określenia łącznej ilości punktów, które posiada w danej chwili "drużyna A" (maksymalnie 160).
 • Rubryka trzecia kolumny służy do określenia łącznej ilości punktów, które posiada w danej chwili "drużyna B" (maksymalnie 160).
 • Rubryka czwarta kolumny służy do wpisania numeru zawodnika "drużyny B", który wykonał celny rzut.

Rubryka II i III są już uzupełnione numerami kolejno od 1 do 160[13]. Podliczanie sumarycznej liczby punktów po każdym zdobytym koszu odbywa się poprzez zakreślenie w odpowiedni sposób danego numeru:

Numer zawodnika, który zdobył kosz, zapisywany jest w rubryce obok (dla drużyny A jest to rubryka 1, a dla drużyny B – 4)[13]. Jeśli rzut był za 3 punkty, dodatkowo numer zawodnika zaznaczany jest kółkiem wokół niego[15].

Po zakończeniu każdej kwarty lub dogrywki, w kółko zaznaczana jest sumaryczna ilość punktów na koniec części meczów dla każdej z drużyn, oraz podkreślane są grubą linią wynik i numer zawodnika, który zdobył ostatnie punkty[16]. W odpowiednią rubrykę wpisuje również wynik meczu tylko z danego okresu gry (danej kwarty)[17].

FauleEdytuj

 
Zawodnicy wraz z faulami w przykładowym fragmencie protokołu FIBA[18]

Wszystkie faule odnotowywane są w protokole w odpowiednim miejscu.

 • P – faul osobisty[19].
 • Tfaul techniczny zawodnika[20].
 • C – faul techniczny trenera za niesportowe zachowanie; jeśli jest to trzeci faul techniczny trenera za niesportowe zachowanie, zapisuje się go nie jako C, lecz jako D[21].
 • B – faul techniczny trenera z innego powodu[22].
 • Ufaul niesportowy zawodnika; jeśli jest to trzeci faul niesportowy zawodnika, zapisuje się go nie jako U, lecz jako D[23].
 • Dfaul dyskwalifikujący[24].
 • 1, 2, 3 – cyfry przy literze oznaczają ilość rzutów wolnych wyznaczonych za dane przewinienie[25].
 • c – małą literę c dopisuje się gdy zajdzie sytuacja specjalna i kary zostają wzajemnie zniesione[26].
 • Sekretarz po każdej części meczu oddziela grubą linią kratki zapisane od niezapisanych. Po meczu wszystkie wolne kratki zostają przekreślone[27].
 • Powyższe reguły nie mają zastosowania w wypadku faulu dyskwalifikującego dla zawodnika, trenera, asystenta, lub osoby towarzyszącej za opuszczenie strefy ławki drużyny – ta procedura jest inna (Faul za opuszczenie strefy ławki drużyny)[28].
 • Za faul dyskwalifikujący zawodnika, asystenta trenera lub osoby towarzyszącej, trener otrzymuje B2[28].
 • Jeśli faul popełnił zawodnik, który już popełnił 5 fauli, trenerowi zapisuje się w protokole B[29].

Faul za opuszczenie strefy ławki drużyny i bójkęEdytuj

Opuszczenie strefy ławki drużyny i bójka (lub doprowadzenie do sytuacji prowokującej bójkę) jest karana faulem dyskwalifikującym[28][30].

 • Jeśli popełnia go zawodnik, to we wszystkie wolne pola fauli wpisana zostaje litera F. Jeżeli zawodnik popełnił wcześniej 5 fauli, litera F zapisywana jest tuż za ostatnią kratką fauli danego zawodnika.
 • Faule dyskwalifikujące niezwiązane z bójką, zapisywane są jako D. Jeśli wcześniej zawodnik popełnił już 5 fauli, litera D stawiana jest za ostatnią kratką fauli danego zawodnika.

PrzypisyEdytuj

UwagiEdytuj

 1. W rzeczywistości obecnie jedyną zatwierdzoną formą protokołu jest protokół określony przepisami z października 2012, lecz nie różni się on niczym od protokołu określonego przepisami z roku 2010.