Prowincjał

wyższy przełożony zakonny

Prowincjał, przełożony prowincjalnyzakonnik wybrany lub mianowany na wyższego przełożonego prowincji zakonu. Może nosić też inne nazwy.

FranciszkanizmEdytuj

W prawodawstwie franciszkańskim prowincjał nazywany jest ministrem prowincjalnym. Wybiera go na okres sześciu lat kapituła prowincjalna; może być wybrany na drugą kadencję, ale jedynie na trzy lata. Jego obowiązkiem jest czuwanie nad formacją zakonną wszystkich członków prowincji, dbanie o przestrzeganie prawa ogólnego i prowincjalnego oraz wizytowanie domów zakonnych (klasztorów). Prowincjał wraz z radą go wspierającą odpowiada prawnie przed generałem zakonu i kapitułą prowincjalną. To prowincjał przyjmuje kandydatów do zakonu[1].

Zastępcą prowincjała jest wikariusz prowincjalny.


PrzypisyEdytuj

  1. Emil M. Pacławski: Mały alfabet franciszkański. Tychy: Ara-Graf, 2009, s. 44. ISBN 83-87646-12-4.