Prowincja kościelna

Prowincja kościelna – jednostka administracyjna kościoła (nazwa pochodząca od analogii z prowincją rzymską). W hierarchicznych kościołach chrześcijańskich składają się z diecezji. Na czele prowincji stoi arcybiskup. W Kościele katolickim prowincja jest zwykle jednoznaczna z metropolią, a jej przywódca nazywany jest metropolitą.