Prymainterwał prosty zawarty między dwoma dźwiękami leżącymi na tym samym stopniu skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje pryma czysta. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić rozmiar prymy.

Rodzaje

edytuj
Nazwa Opis Przykład
Pryma czysta
odsłuchaj
Jest to powtórzony ten sam dźwięk. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-c, d-d, e-e, f-f, g-g, a-a, h-h). Jest interwałem konsonansowym doskonałym. W przewrocie otrzymuje się oktawę czystą. Oznaczenie: 1.  

Interwały pochodne

edytuj
Pryma cztery razy zmniejszona Pryma trzy razy zmniejszona Pryma dwa razy zmniejszona Pryma zmniejszona Pryma zwiększona Pryma dwa razy zwiększona Pryma trzy razy zwiększona Pryma cztery razy zwiększona
NIE ISTNIEJE NIE ISTNIEJE NIE ISTNIEJE NIE ISTNIEJE
[1] 1<
[2] 1
[3] 8>
[4] 2>
[5] c-cis
[1] 1<<
[2] 2
[3] 8>>
[4] 2
[5] c-cisis
[1] 1<<<
[2] 3
[3] 8>>>
[4] 3>
[5] ces-cisis
[1] 1<<<<
[2] 4
[3] 8>>>>
[4] 3
[5] ceses-cisis

Objaśnienia do tabeli:
[1] – oznaczenie interwału
[2] – rozmiar interwału w półtonach
[3]przewrót interwału
[4] – najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
[5] – przykład
[A] – te interwały istnieją teoretycznie jako przewroty innych interwałów, w praktyce są one określane w sposób podany w nawiasie

Zobacz też

edytuj