Prześwit

Prześwit pojazdu Edytuj

Osobny artykuł: Prześwit pojazdu.

Odległość pomiędzy poziomem jezdni a najniżej (oprócz kół) położonymi elementami podwozia pojazdu.

Prześwit toru Edytuj

Osobny artykuł: rozstaw szyn.

Odległość między szynami taboru kolejowego, tramwajowego lub metra. W Polsce i w większości krajów świata wynosi on na liniach normalnotorowych 1435 mm, patrz także rozstaw szyn.

Prześwit mostu, prześwit wiaduktu Edytuj

Odległość pomiędzy dolną powierzchnią konstrukcji mostu lub wiaduktu a powierzchnią wody (pod mostem) lub jezdni albo torowiska (pod wiaduktem). Wyznacza maksymalną wysokość statku nad lustrem wody lub pojazdu nad jezdnią (torowiskiem), który może zmieścić się pod tą konstrukcją.

Prześwit budynku Edytuj

Otwarte z obu stron przejście (lub przejazd) przez budynek, usytuowane prostopadle do linii zabudowy

Prześwit siatki Edytuj

Suma powierzchni oczek siatki. Prześwit względny to procentowy stosunek prześwitu siatki do jej powierzchni.

Przypisy Edytuj