Prześwit

Prześwit

Prześwit pojazduEdytuj

Odległość pomiędzy poziomem jezdni a najniżej (oprócz kół) położonymi elementami podwozia pojazdu. Decyduje on o zdolności pojazdu do pokonywania przeszkód terenowych w postaci nierówności, nad którymi istnieje potrzeba przejechania albo w postaci kolein. Prześwit typowego osobowego samochodu szosowego wynosi od około dziesięciu do około dwudziestu centymetrów, samochody terenowe mają prześwit powyżej 20 cm[1]. Startujące w wyścigach na torach samochody mają prześwit rzędu kilku centymetrów, co wydatnie zwiększa efekt Venturiego przyciskający pojazd do podłoża przy dużych prędkościach jazdy.

Prześwit toruEdytuj

Osobny artykuł: rozstaw szyn.

Odległość między szynami taboru kolejowego, tramwajowego lub metra. W Polsce i w większości krajów świata wynosi on na liniach normalnotorowych 1435 mm, patrz także rozstaw szyn.

Prześwit mostu, prześwit wiaduktuEdytuj

Odległość pomiędzy dolną powierzchnią konstrukcji mostu lub wiaduktu a powierzchnią wody (pod mostem) lub jezdni albo torowiska (pod wiaduktem). Wyznacza maksymalną wysokość statku nad lustrem wody lub pojazdu nad jezdnią (torowiskiem), który może zmieścić się pod tą konstrukcją.

Prześwit budynkuEdytuj

Otwarte z obu stron przejście (lub przejazd) przez budynek, usytuowane prostopadle do linii zabudowy

Prześwit siatkiEdytuj

Suma powierzchni oczek siatki. Prześwit względny to procentowy stosunek prześwitu siatki do jej powierzchni.

PrzypisyEdytuj