Przeciwdziedzina

strona ujednoznaczniająca

Przeciwdziedzina – wyraz oznaczający jedno z dwóch, blisko z sobą związanych, pojęć:

  • zbiór zawierający obraz funkcji (to znaczy jej zbiór wartości)
  • drugi czynnik iloczynu kartezjańskiego, na którym określono relację dwuargumentową.

Każda funkcja jest pewnego rodzaju relacją dwuargumentową – wówczas druga z powyższych definicji obejmuje pierwszą; niekiedy jednak przeciwdziedziną relacji nazywa się jej obraz (odpowiadający obrazowi funkcji, zwany czasem dziedziną prawostronną).

Zobacz teżEdytuj