Otwórz menu główne

Przedgórze Paczkowskie, czes. Žulovská pahorkatina (332.17) – według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego i W. Walczaka – mezoregion wchodzący w skład Przedgórza Sudeckiego. Obejmuje południowo-wschodnią część Przedgórza. Ciągnie się wąskim pasem pomiędzy Obniżeniem Otmuchowskim od północy, Płaskowyżem Głubczyckim od wschodu i Górami Złotymi od południa.

Przedgórze Paczkowskie
czes. Žulovska pahorkatina
Smolny vrch6.jpg
Skałki Misy Wenus na Smolným vrchu
332.17 Przedgórze Paczkowskie.png
Zasięg regionu w obrębie Polski
Krkonossko-jesenicke podhuri CZ I4D.png
Przedgórze w granicach Czech
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Makroregion Przedgórze Sudeckie
Mezoregion Przedgórze Paczkowskie
Žulovska pahorkatina
Zajmowane
jednostki
administracyjne
 Polska
 Czechy

Część położona po polskiej części Dolnego Śląska obejmuje około 130 km², część czeska około 110 km².

Jest to lekko sfalowany płaskowyż o podgórskim krajobrazie. Część południowa – na obszarze Czech ma charakter bardziej górzysty. Cały obszar porozcinany jest łagodnymi dolinami licznych potoków.

Pod względem geologicznym obejmuje południowo-wschodni fragment bloku przedsudeckiego. Zbudowany jest ze skał metamorficznych: gnejsów, łupków łyszczykowych, kwarcytów, wapieni krystalicznych (marmurów), amfibolitów, kwarcytów oraz granitu, który po stronie czeskiej koło miasta Žulová tworzy strome wzgórza oraz wietrzeniowe formy skalne. Po stronie polskiej na powierzchni zalegają żwiry i piaski, spod których w kilku miejscach odsłaniają się skały metamorficzne oraz granity. Dawniej eksploatowano tu granity i marmury.

SzczytyEdytuj

Najwyższe szczyty Przedgórza Paczkowskiego znajdują się w jego czeskiej części i są to:

Najwyższym punktem w polskiej części Przedgórza Paczkowskiego jest wzniesienie Kalwaria (385 m n.p.m.) koło Gierałcic.

Ochrona przyrodyEdytuj

W gminie Głuchołazy w województwie opolskim utworzono rezerwat Przyłęk (0,8 ha) obejmujący fragment lasu liściastego z jodłą, jaworem, jesionem i modrzewiem europejskim.