Przedrośle (prothallium, prothallus – z łac. pro = wczesny i gr. θαλλος (thallos) = gałązka) – stadium rozwojowe u roślin, zawierające organy męskie, żeńskie lub oba jednocześnie.

Przedrośle paproci Dicksonia antarctica

Stanowiący przedrośle plechowaty gametofit paprotników u paprotników jednakozarodnikowych zwykle jest jednopienny (obupłciowy), dwupienny jest zazwyczaj u skrzypów[1]. U paprotników różnozarodnikowych występują przedrośla dwupienne (żeńskie produkujące rodnie i męskie wytwarzające plemnie).

Gametofit paprotników jest najczęściej niepozornym (kilkumilimetrowym), ale samodzielnym przedroślem. W skrajnych przypadkach zostaje ograniczony do kilku komórek i wtedy zależny jest od sporofitu. Jest pokoleniem krótkotrwałym, które po spełnieniu funkcji rozrodczej obumiera.

Przedroślem bywa także nazywany wielokomórkowy gametofit żeński nagonasiennych. Jest on bogaty w materiały odżywcze, które wykorzystuje rozwijający się w nasieniu zarodek sporofitu[2].

Przypisy

edytuj
  1. Z. Podbielkowski, I. Rejment-Grochowska, A. Skirgiełło: Rośliny zarodnikowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 743. ISBN 83-01-04394-6.
  2. Szweykowska A., Szweykowski J. (red.): Słownik botaniczny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003, s. 713. ISBN 83-214-1305-6.

Bibliografia

edytuj
  • Słownik terminów biologicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, s. 528. ISBN 83-232-1603-7.