Przedrostek SI

przedrostek oznaczający dziesiętną wielokrotność jednostki podstawowej

Przedrostek SIprefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa).

Przedrostki jednostek miar układu SIEdytuj

Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa
mnożnika
Przykład Stoso-
wane od
Nazwa
nieoficjalna[1]
jotta (gr. okto – osiem) Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 kwadrylion Yg – jottagram 1991 otta
zetta (łac. septem – siedem) Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 tryliard Zm – zettametr 1991 hepa
eksa (gr. heks – sześć) E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trylion EB – eksabajt 1975
peta (gr. pente – pięć) P 1 000 000 000 000 000 = 1015 biliard Ps – petasekunda 1975
tera (gr. teras – potwór) T 1 000 000 000 000 = 1012 bilion Tm – terametr 1960
giga (gr. gigas – olbrzymi) G 1 000 000 000 = 109 miliard GW – gigawat 1960
mega (gr. megas – wielki) M 1 000 000 = 106 milion MHz – megaherc 1960
kilo (gr. chilioi – tysiąc) k 1000 = 103 tysiąc km – kilometr 1795
hekto (gr. hekaton – sto) h 100 = 102 sto hPa – hektopaskal 1795
deka (gr. deka – dziesięć) da 10 = 101 dziesięć dag – dekagram 1795 dk
1 = 100 jeden m – metr, g – gram
decy (łac. decimus – dziesiąty) d 0,1 = 10−1 jedna dziesiąta dm – decymetr 1795
centy (łac. centum – sto) c 0,01 = 10−2 jedna setna cm – centymetr 1795
mili (łac. mille – tysiąc) m 0,001 = 10−3 jedna tysięczna mm – milimetr 1795
mikro (gr. mikros – mały) µ 0,000 001 = 10−6 jedna milionowa µm – mikrometr 1960 u
nano (gr. nanos – karzeł) n 0,000 000 001 = 10−9 jedna miliardowa nF – nanofarad 1960
piko (wł. piccolo – mały) p 0,000 000 000 001 = 10−12 jedna bilionowa pF – pikofarad 1960
femto (duń. femten – piętnaście) f 0,000 000 000 000 001 = 10−15 jedna biliardowa fm – femtometr 1964
atto (duń. atten – osiemnaście) a 0,000 000 000 000 000 001 = 10−18 jedna trylionowa as – attosekunda 1964
zepto (fr. sept, gr. hepta – siedem) z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10−21 jedna tryliardowa zN – zeptoniuton 1991 ento
jokto (gr. okto – osiem) y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−24 jedna kwadrylionowa yg – joktogram 1991 fito

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj