Przedudzie

Przedudzie, prefemur, postrochanter (łac. praefemur, trochantellus) – człon odnóża niektórych stawonogów położony pomiędzy krętarzem a udem[1] (występuje u pareczników[1] i krocionogów[2]) lub odsiebna część krętarza[3].

U Spirostreptidae obecny na przedudziu pierwszej pary odnóży samców wyrostek processus praefemoralis ma istotne znaczenie taksonomiczne[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Jolanta Wywter: Nadgromada: wije – Myriapoda. W: Zoologia t. 2 Stawonogi cz. 2 Tchawkodyszne. Czesław Błaszak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 16.
  2. a b Carmen S. Fontanetti. Taxonomic Importance of the Prefemoral Process of the First Pair of Legs in Males of the Genus Pseudonannolene (Diplopoda, Spirostrepsida). „Folia Biologica”. 30 (3-4), 2002. 
  3. Henrik Steinmann, Lajos Zombori: Dictionary of Insect Morphology. 1998, s. 183-184.