Przegląd Elektrotechniczny

Przegląd Elektrotechniczny – najstarsze polskie czasopismo (obecnie miesięcznik) publikujące artykuły związane z elektrotechniką. Objętość pojedynczego numeru wynosi około 200 stron, format A4, kolorowy papier, miesięczny nakład wynosi około 700 egzemplarzy (rok 2005).

Przegląd Elektrotechniczny
Ilustracja
Pomnik Mieczysława Pożaryskiego z egzemplarzem Przeglądu Elektrotechnicznego
Częstotliwość miesięcznik
Państwo Polska 
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Pierwszy numer maja 1919
Redaktor naczelny Sławomir Tumański
Średni nakład 700 egz.
Format A4
Liczba stron ok. 200
ISSN 0033-2097
Strona internetowa

Czasopismo wydawane jest od maja 1919 r., podówczas przez Spółkę Wydawniczą "Przegląd Elektrotechniczny". Od maja 1920 r. jako oficjalny organ powstałego w 1919 r. Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich[1]. Obecnie wydawany przez Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Początkowo było polskim czasopismem dla elektryków, jednak obecnie zamieszczane są artykuły opisujące również najnowsze badania i osiągnięcia z szeroko rozumianej elektrotechniki, m.in. teorii elektrotechniki, elektroenergetyki, energoelektroniki, trakcji, miernictwa, techniki świetlnej, maszyn, aparatów i transformatorów, elektrotermii i materiałoznawstwa elektrycznego[2].

Regularnie relacjonowane są również wydarzenia krajowe i zagraniczne: konferencje, jubileusze, wyróżnienia.

W ostatnich latach ukazują się specjalne numery Przeglądu Elektrotechnicznego, w których ukazują się artykuły opublikowane na międzynarodowej konferencji International Workshop on 1 & 2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing jak również z krajowego Sympozjum Pomiarów Magnetycznych.

Od 1 stycznia 2008 Przegląd Elektrotechniczny jest indeksowany przez Thomson Scientific Web of Science (tzw. lista filadelfijska). Impact Factor: 0,242.

Od 1 stycznia 2013 Przegląd został usunięty z listy filadelfijskiej i nie jest już indeksowany. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt duży współczynnik autocytowań, wynoszący aż 77%.

Rada redakcyjna, programowa i naukowaEdytuj

W skład rady redakcyjnej, programowej i naukowej przeglądu wchodzą:[3]

PrzypisyEdytuj

  1. „Przegląd Elektrotechniczny”, 193…, nr 12, s. 615; Pożarski Mieczysław, Historia Stow. Elektryków Polskich, okres 1919-1927
  2. SIGMA-NOT - PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ - Największa baza artykułów technicznych online, www.sigma-not.pl [dostęp 2020-07-09] (ang.).
  3. Przegląd Elektrotechniczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Rok LXXXI, 12/2005, str. 129

Linki zewnętrzneEdytuj