Przegląd Historyczno-Oświatowy

Przegląd Historyczno-Oświatowy – kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce. Ukazuje się od 1947, początkowo w Krakowie, obecnie (2019) w Warszawie. Wydawcą jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pismo publikuje artykuły naukowe poświęcone dziejom oświaty i wychowania na ziemiach polskich.

"Przegląd Historyczno-Oświatowy"
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Tematyka

oświatowa

Pierwszy numer

1947

Redaktor naczelny

Witold Chmielewski

ISSN

0033-2178

Redaktorem naczelnym jest Witold Chmielewski.

W 1962 sekretarzem redakcji była Wanda Wyrobkowa-Pawłowska[1].

Ukazuje się dwa razy w roku.

"Przegląd Historyczno-Oświatowy" znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 2019 liczba punktów - 20).

Bibliografia pisma za lata 1947–2007: http://pho.znp.edu.pl/bibliografia-przegladu-historyczno-oswiatowego-za-60-lat-dzialalnosci-wydawniczej-1947-2007/

Internetowa strona pisma edytuj

Przypisy edytuj

  1. Wiesław Theiss, Wanda Wyrobkowa-Pawłowska: życie jako służba społeczna, „Pedagogika Społeczna” 2017 nr 1, s. 67-82.