Przegląd Prawosławny

czasopismo w Polsce

Przegląd Prawosławny – ogólnopolski prawosławny miesięcznik społeczno-religijny, pierwsze tego typu pismo w powojennej historii Polski.

Przegląd Prawosławny
Częstotliwość miesięcznik
Państwo Polska 
Wydawca Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
Pierwszy numer 1985
Redaktor naczelny Eugeniusz Czykwin
Średni nakład 5000 egz.
Format A4
Liczba stron 68
ISSN 1230-1078
Strona internetowa

Ukazuje się od 1985, początkowo pod nazwą Tygodnik Podlaski, jako dodatek do Tygodnika Polskiego, organu prasowego Unii Chrześcijańsko-Społecznej. W 1991 pismo usamodzielniło się i przyjęło dzisiejszą nazwę.

„Przegląd” publikuje artykuły w języku polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim, docierając do społeczności prawosławnej w Polsce i za granicą. Tematyka pisma obejmuje informacje o historii, nauczaniu i aktualnej sytuacji prawosławia w Polsce i na świecie. Dużą część każdego numeru zajmują również artykuły dotyczące problemów i kultury wschodniosłowiańskich mniejszości narodowych oraz ich miejsca we współczesnym krajobrazie społecznym Polski.

Pismo jest wydawane w Białymstoku w nakładzie około 5000 egzemplarzy.

Zespół redakcyjnyEdytuj

  • Michał Bołtryk
  • Eugeniusz Czykwin – redaktor naczelny
  • Natalia Klimuk
  • Jan Makal
  • Ałła Matreńczyk – sekretarz redakcji
  • Anna Radziukiewicz – zastępca redaktora naczelnego
  • Dorota Wysocka

Zobacz teżEdytuj