Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych

Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych – tygodnik wydawany w Warszawie od 1866 roku (wychodził do 1904 roku) pod redakcją Adama Wiślickiego.

Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych
ilustracja
Winieta numeru 1/1866
Częstotliwość

tygodnik

Państwo

 Królestwo Polskie

Adres

Warszawa

Pierwszy numer

1866

Ostatni numer

1904

OCLC

68767170

Historia edytuj

Redakcja czasopisma mieściła się przy ulicy Nowolipie Nr 2414/15 a drukowane było w drukarni Jana Jaworskiego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście Nr 415. Archiwum czasopisma zachowało się w zbiorach Działu Rękopisów i Starych Druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej.

Adam Wiślicki postawił przed czasopismem cel podnoszenia poziomu wiedzy naukowej i kultury społeczeństwa, jak pisał w inauguracyjnym numerze szóstego roku wydawnictwa, chciał go uczynić „punktem środkowym, zarodkiem działalności literackiej z celem krzewienia idei postępu i tegorocznej nauki”. Celowi temu miał służyć szeroki wachlarz podejmowanych tematów od spraw nauki, ekonomii, po kulturę i sztukę oraz wydawanie dodatków do Przeglądu Tygodniowego. Co miesiąc do tygodnika wydawca dodawał tom powieści lub utwór popularnonaukowy oraz trzy razy w roku zeszyt Popularnej Encyklopedii Powszechnej. Przez pierwsze pięć lat wydano jako dodatki trzydzieści pięć dzieł i broszur (wydawnictwa pedagogiczne, ekonomiczne, powieści i tomiki poezji).

W latach 1873-1901 redakcja pisma opracowała i wydała w dwóch edycjach; trzy oraz sześciotomową polską encyklopedię pt. Podręczna encyklopedia powszechna[1][2][3], a także Encyklopedię techniczną: podręcznik praktyczny technologii chemicznej w zastosowaniu do przemysłu, rękodzieł, rzemiosł, sztuk, rolnictwa i gospodarstwa domowego opracowaną podług najnowszych źródeł wydaną w Warszawie w 1898 roku[4].

Wszystkie numery Przeglądu Tygodniowego z danego roku tworzą jeden tom zaopatrzony w roczny spis treści.

Debiutował tu Henryk Sienkiewicz recenzją komedii "Nasi najserdeczniejsi", 18 IV 1869.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Karol Estreicher: Bibliografia polska 1881–1900, t.I A-F. Kraków: Nakładem Spółki Księgarzy Polskich, 1906.
  • Karol Estreicher: Bibliografia polska XIX stulecia t. VI, „Dopełnienia A-O”. Kraków: Akademia Umiejętności, 1881.
  • Adam Wiślicki: Podręczna encyklopedya powszechna. Cz. 1, Od A. do Gyrophora / wyd. pracą i staraniem Adama Wiślickiego. Warszawa: Nakładem Redakcyi Przeglądu Tygodniowego, Drukarnia Przeglądu Tygodniowego, 1873.
  • Maksymilian Flaum, Encyklopedya techniczna: podręcznik praktyczny technologii chemicznej w zastosowaniu do przemysłu, rękodzieł, rzemiosł, sztuk, rolnictwa i gospodarstwa domowego opracowana podług najnowszych źródeł, Warszawa: Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, 1898.