Przegląd Zachodni

czasopismo naukowe

Przegląd Zachodni – interdyscyplinarne czasopismo naukowe Instytutu Zachodniego wydawane od lipca 1945. Wykazy tekstów wydano jako tomy "Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego". Obecny nakład 500 egz.

Przegląd Zachodni
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Adres ul. Mostowa 27
61-854 Poznań
Wydawca Instytut Zachodni, Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
Pierwszy numer 1945
Redaktor naczelny dr Natalia Jackowska
Średni nakład 500 egz.
ISSN 0033-2437

Linki zewnętrzneEdytuj