Przegląd Zachodni

czasopismo naukowe

Przegląd Zachodni – interdyscyplinarne czasopismo naukowe Instytutu Zachodniego wydawane od lipca 1945. Wykazy tekstów wydano jako tomy "Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego". Obecny nakład 500 egz.

Przegląd Zachodni
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

ul. Mostowa 27
61-854 Poznań

Wydawca

Instytut Zachodni, Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Pierwszy numer

1945

Redaktor naczelny

dr Natalia Jackowska

Średni nakład

500 egz.

ISSN

0033-2437

Strona internetowa

Linki zewnętrzne edytuj