Przejście graniczne Przegibek-Vychylovka

Przejście graniczne Przegibek-Vychylovkapolsko-słowackie przejście graniczne małego ruchu granicznego i na szlaku turystycznym, położone w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza, na przełęczy Przegibek, zlikwidowane w 2007 roku.

Przejście graniczne
Przegibek-Vychylovka
Państwo  Polska
Miejscowość Przegibek
Państwo  Słowacja
Miejscowość Vychylovka
Rodzaj przejścia mrg, turystyczne
Status zlikwidowane
Rodzaj ruchu osoby, mechaniczne i niemechaniczne środki transportowe do użytku osobistego pod warunkiem ponownego ich wwozu, piesi, rowerzyści, narciarze, wózki inwalidzkie.
Położenie na mapie gminy Rajcza
Mapa konturowa gminy Rajcza, na dole znajduje się punkt z opisem „Przejście granicznePrzegibek-Vychylovka”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, blisko dolnej krawiędzi znajduje się punkt z opisem „Przejście granicznePrzegibek-Vychylovka”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Przejście granicznePrzegibek-Vychylovka”
Położenie na mapie Europy
Mapa konturowa Europy, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Przejście granicznePrzegibek-Vychylovka”
Położenie na mapie Słowacji
Mapa konturowa Słowacji, u góry nieco na lewo znajduje się punkt z opisem „Przejście granicznePrzegibek-Vychylovka”
Położenie na mapie Czechosłowacji
Mapa konturowa Czechosłowacji, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Przejście granicznePrzegibek-Vychylovka”
Ziemia49°24′37,6″N 19°02′54,3″E/49,410444 19,048417

OpisEdytuj

Przejście graniczne turystyczne Przegibek-Vychylovka zostało utworzone 18 listopada 2005 roku[1] w rejonie znaku granicznego nr III/158/10–11. Czynne było w godz. 6.00–20.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, narciarzy i osób korzystających z wózków inwalidzkich[2]. Odprawę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywały organy Straży Granicznej[3]. Doraźnie kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała kolejno: Strażnica SG w Rycerce Górnej, Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Zwardoniu, Placówka Straży Granicznej w Zwardoniu.

6 grudnia 1996 roku zostało utworzone przejście graniczne małego ruchu granicznego Przegibek-Vychylovka[4]. Dopuszczone było przekraczanie granicy dla obywateli Polski i Słowacji zamieszkałych w strefie nadgranicznej lub czasowo zameldowanych w tej strefie, dla osób prowadzących gospodarstwa w pasie małego ruchu granicznego i jedynie w pobliżu tych gospodarstw oraz mechanicznych i niemechanicznych środków transportowych do użytku osobistego pod warunkiem ponownego ich wwozu[5]. Odprawę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywały organy Straży Granicznej[3]. Kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała kolejno: Strażnica SG w Rycerce Górnej, Graniczna Placówka Kontrolna SG w Zwardoniu, Placówka SG w Zwardoniu.

21 grudnia 2007 roku na mocy układu z Schengen przejścia graniczne zostały zlikwidowane.


Do przekraczania granicy państwowej z Republiką Słowacką na szlakach turystycznych uprawnieni byli obywatele następujących państw[6]:

W okresie istnienia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej funkcjonowało w tym miejscu polsko-czechosłowackie przejście graniczne małego ruchu granicznego Przegibek-Vychylovka (Nová Bystrica) – II kategorii. Zostało utworzone 13 kwietnia 1960 roku[7]. Czynne było po uzgodnieniu umawiających się stron. Dopuszczony był ruch osób i środków transportu w związku z użytkowaniem gruntów[8][9]. Odprawę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywały organy Wojsk Ochrony Pogranicza[10]. Kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała Strażnica WOP Rycerka.

GaleriaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Oświadczenie Rządowe z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 listopada 2005 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 roku (M.P. 2006 nr 55, poz. 582). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2006-08-18. [dostęp 2020-05-31].
  2. a b c Porozumienie z dnia 18 listopada 2005 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 roku (M.P. 2006 nr 55, poz. 581). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2006-08-18. [dostęp 2020-05-31].
  3. a b Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 października 1997 roku w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (M.P. 1997 nr 76, poz. 718). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1997-10-06. [dostęp 2020-04-18].
  4. Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 1997 roku w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 roku (Dz.U. 1997 nr 127, poz. 828). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1997-09-09. [dostęp 2020-05-02].
  5. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 roku (Dz.U. 1997 nr 127, poz. 827). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1997-05-07. [dostęp 2020-05-02].
  6. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzona w Trstenie dnia 1 lipca 1999 roku (M.P. 2002 nr 17, poz. 300). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2002-05-11. [dostęp 2020-05-02].
  7. Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1960 roku w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 roku (Dz.U. 1960 nr 27, poz. 154) (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1960-03-14. [dostęp 2020-04-17].
  8. Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 roku (Dz.U. 1960 nr 27, poz. 155) (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1959-09-23. [dostęp 2020-04-17].
  9. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1991 roku w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (M.P. 1991 nr 20, poz. 143). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1991-06-11. [dostęp 2020-05-31].
  10. Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 maja 1988 roku w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania kontroli celnej w niektórych przejściach granicznych (M.P. 1988 nr 22, poz. 207). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1988-05-20. [dostęp 2020-04-16].