Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov

nieistniejące obecnie drogowe przejście graniczne

Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrovpolsko-słowackie przejście graniczne małego ruchu granicznego i drogowe, położone w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Lipnica Wielka, w miejscowości Lipnica Wielka (Winiarczykówka), zlikwidowane w 2007 roku.

Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov
ilustracja
Przejście graniczne Lipnica-Bobrov 1930-1937
Państwo  Polska
Miejscowość Winiarczykówka
Państwo  Słowacja
Miejscowość Bobrov
Rodzaj przejścia mrg, drogowe
Status zlikwidowane
Rodzaj ruchu osoby, mechaniczne i niemechaniczne środki transportowe do użytku osobistego pod warunkiem ponownego ich wwozu, towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, mrg
Położenie na mapie gminy Lipnica Wielka
Mapa konturowa gminy Lipnica Wielka, na dole znajduje się punkt z opisem „Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, na dole po lewej znajduje się punkt z opisem „Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov”
Położenie na mapie Europy
Mapa konturowa Europy, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov”
Położenie na mapie Słowacji
Mapa konturowa Słowacji, u góry znajduje się punkt z opisem „Przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov”
Ziemia49°27′31,1″N 19°35′36,2″E/49,458639 19,593389

Opis przejścia granicznegoEdytuj

Drogowe przejście graniczne Winiarczykówka-Bobrov z miejscem odprawy granicznej po stronie polskiej w miejscowości Winiarczykówka, zostało utworzone 20 stycznia 2004 roku[1]. Czynne było przez całą dobę. Dopuszczony był ruch osobowy i towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony[2]. Kontrolę graniczną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała kolejno: Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Chyżnem, Placówka SG w Lipnicy Wielkiej. Do przejścia granicznego po stronie polskiej prowadziła droga wojewódzka nr 962.

Przejście graniczne małego ruchu granicznego Winiarczykówka-Bobrov, zostało utworzone 6 grudnia 1996 roku. Dopuszczone było przekraczanie granicy dla obywateli Polski i Słowacji zamieszkałych w strefie nadgranicznej lub czasowo zameldowanych w tej strefie, dla osób prowadzących gospodarstwa w pasie małego ruchu granicznego i jedynie w pobliżu tych gospodarstw oraz mechanicznych i niemechanicznych środków transportowych do użytku osobistego pod warunkiem ponownego ich wwozu[3]. Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej[4]. Kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała Strażnica SG w Lipnicy Wielkiej.

21 grudnia 2007 roku na mocy układu z Schengen przejścia graniczne zostały zlikwidowane.

W okresie istnienia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej funkcjonowało w tym miejscu polsko-czechosłowackie przejście graniczne małego ruchu granicznego Winiarczykówka-Bobrov – II kategorii. Zostało utworzone 13 kwietnia 1960 roku[5]. Czynne w godz. 6.00–18.00 w okresie letnim (kwiecień–październik) z wyjątkiem niedziel. Dopuszczony był ruch osób i środków transportu w związku z użytkowaniem gruntów[6]. Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Wojsk Ochrony Pogranicza[7]. Kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała Strażnica WOP Lipnica Wielka.

W II RP istniało polsko-czechosłowackie przejście graniczne Lipnica-Bobrov (miejsce przejściowe po drogach ulicznych), na czechosłowackiej drodze celnej Lipnica – Bobrov. Był to punkt przejściowy z prawem dokonywania odpraw mieszkańców pogranicza, bez towarów w czasie i na zasadach obowiązujących urzędy celne, ustawione przy drogach kołowych. Dopuszczony był mały ruch graniczny. Przekraczanie granicy odbywało się na podstawie przepustek: jednorazowych, stałych i gospodarczych[8].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2002 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 roku (M.P. 204 nr 16, poz. 271). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2004-04-07. [dostęp 2020-04-18].
  2. Porozumienie z dnia 1 grudnia 2002 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 roku (M.P. 204 nr 16, poz. 270). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2004-04-07. [dostęp 2020-04-18].
  3. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 roku (Dz.U. 1997 nr 127, poz. 827). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1997-05-07. [dostęp 2020-05-02].
  4. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 października 1997 roku w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (M.P. 1997 nr 76, poz. 718). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1997-10-06. [dostęp 2020-04-18].
  5. Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1960 roku w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 roku (Dz.U. 1960 nr 27, poz. 154) (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1960-03-14. [dostęp 2020-04-17].
  6. Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 roku (Dz.U. 1960 nr 27, poz. 155) (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1959-09-23. [dostęp 2020-04-17].
  7. Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 maja 1988 roku w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania kontroli celnej w niektórych przejściach granicznych (M.P. 1988 nr 22, poz. 207) (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1988-05-20. [dostęp 2020-04-17].
  8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 roku wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzgodnienia przepisów wykonawczych do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym oraz w sprawie ustalenia dla tegoż ruchu przejść granicznych (Dz.U. 1927 nr 82, poz. 720). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1927-06-27. [dostęp 2020-05-02].