Przekształcenie unitarne

przekształcenie liniowe zachowujące iloczyn skalarny

Przekształcenie unitarne, przekształcenie ortogonalneprzekształcenie liniowe dwóch przestrzeni unitarnych (euklidesowych) zachowujące iloczyn skalarny, tzn. taka bijekcja tych przestrzeni, dla której zachodzi

(1)

dla wszystkich gdzie oznacza iloczyn skalarny w a jest iloczynem skalarnym w

Macierzą tego przekształcenia jest macierz unitarna (lub macierz ortogonalna). Jeśli to przekształcenie to nazywa się operatorem unitarnym na Każde przekształcenie unitarne jest izometrią. Pojęcie to odgrywa istotną rolę w teorii przestrzeni Hilberta (będącej przestrzenią unitarną).

Każde przekształcenie unitarne zachowuje długości wektorów, co wynika z przyjęcia w (1).

Linki zewnętrzne

edytuj