Przemiana politropowa

Przemiana politropowaproces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy, tzn. taki, podczas którego jest spełniony następujący związek:

gdzie:

ciśnienie,
objętość,
– wykładnik (współczynnik) politropy, stały dla danego procesu politropowego, ale przyjmujący dla różnych procesów politropowych różne wartości, od minus do plus nieskończoności.

Wykładnik politropy jest równy:

gdzie:

– pojemność cieplna określona w warunkach stałego ciśnienia,
– pojemność cieplna określona w warunkach stałej objętości,
pojemność cieplna w danej przemianie.

Dla przemian politropowych zachodzą wspólne zależności.

Szczególnymi przypadkami procesu politropowego są odwracalne procesy:

  • izobaryczny ( ),
  • izotermiczny ( nieokreślone),
  • adiabatyczny ( ),
  • izochoryczny ( nieskończone, ).

Linki zewnętrzneEdytuj