Przemiana politropowa

Przemiana politropowaproces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy, tzn. taki, podczas którego jest spełniony następujący związek:

gdzie:

ciśnienie,
objętość,
– wykładnik (współczynnik) politropy, stały dla danego procesu politropowego, ale przyjmujący dla różnych procesów politropowych różne wartości, od minus do plus nieskończoności.

Wykładnik politropy jest równy:

gdzie:

– pojemność cieplna określona w warunkach stałego ciśnienia,
– pojemność cieplna określona w warunkach stałej objętości,
pojemność cieplna w danej przemianie.

Linia przemiany politropowej na diagramie termodynamicznym jest nazywana politropą[1]. Dla przemian politropowych zachodzą wspólne zależności.

Szczególne przypadkiEdytuj

Szczególnymi przypadkami procesu politropowego są odwracalne procesy[2]:

  • izobaryczny (   ),
  • izotermiczny (    nieokreślone),
  • adiabatyczny (   ),
  • izochoryczny (  nieskończone,  ).

PrzypisyEdytuj

  1. politropa, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-12-20].
  2. politropowy proces, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-12-20].

Linki zewnętrzneEdytuj