Przepoczwarczenie

Przepoczwarczenie – faza rozwoju złożonego u owadów, występująca u owadów z przeobrażeniem zupełnym. Proces przeobrażenia larwy w poczwarkę. Czasami błędnie określany nazwą przepoczwarzenie. Przepoczwarczenie (od poczwarki a nie poczwary) następuje zazwyczaj w ukryciu, często w osłaniającym oprzędzie.

Larwa azjatyckiej biedronki Harmonia axyridis zrzucająca powłokę w trakcie przepoczwarczenia

Zobacz teżEdytuj